Банки: Съд и офшорка ни отнемат завод за милиони

Активите на „Бросс Холдинг“ са били обезпечение по финансиране за 10 млн. евро от ОББ и ДСК

Банки: Съд и офшорка ни отнемат завод за милиони
4013 ~ 3 мин. четене

Обединена българска банка (ОББ) и Банка ДСК сигнализираха за механизъм, при който чрез съдебни решения и офшорна компания се придобива контрол върху предприятие, чиито активи са използвани за залог, когато е било финансирано изграждането му.

Заводите на „Бросс Холдинг“ са построени в района на град Силистра с кредити от Банка ДСК и облигационен заем, по който довереник е ОББ. Като обезпечение на задълженията си, фирмата учредява в полза на двете финансови институции ипотека върху сградите на заводите и залог върху новите машини, в общ размер на главниците от 10 млн. евро. Кредитите се вече отпуснати, облигационният заем е емитиран, а заводите са построени и пуснати в експлоатация.

Две години по-късно „ Бросс Холдинг“ АД пристъпва към схема, целяща да отклони плащанията по задълженията си и да изчисти тежести по активите си. Това довежда до серия от дела, като едно от поредицата е това, което ще се гледа на 11 март в Силистренския окръжен съд.

Какъв е механизмът?

За да бъде осъществена схемата, „Бросс Холдинг“ АД сключва договор за учредяване на залог върху цялото си търговско предприятие по реда на Закона за особените залози (ЗОЗ) в полза на офшорното дружество

Диси&Кем Компани с регистрация в Република Сейшели. То, на свой ред, скоро след това продава активите на „Бросс Холдинг“ АД по реда на ЗОЗ на компанията „БП Индъстрис” ЕООД, която от своя страна пристъпва към заличаване на ипотеките, учредени от „Бросс Холдинг“ АД върху заводите в полза на ДСК и ОББ.

Така заводите се оказват в трето лице, напълно изчистени от тежести и недосегаеми от кредиторите. С това обаче схемата не се изчерпва. „БП Индъстрис“ ЕООД учредява залог на цялото предприятие, придобито от Диси&Кем Компани, която преди това е била собственост на „Бросс Холдинг“ АД), в полза на Интернешънъл Асет Банк. След което тя, на свой ред, продава по реда на ЗОЗ предприятието на дружеството „Феникс Кемикъл“ ЕООД за сумата от 100 български лева.

Предприятието е продадено на тази стойност, са включени химическите заводи, обезпечаващи дълг към двете банки за 10 млн. лв. В тази плетеница от учредени залози и продажби изначалните кредитори ОББ и Банка ОББ и Банка ДСК са напълно елиминирани, подчертават от финансовите институции.

За да бъде окончателно преградена възможността за събиране на вземанията на двете финансови институции от „Бросс Холдинг“ АД, се пристъпва към обявяване в несъстоятелност. Диси&Кем  Компани влиза в ролята на най-голям кредитор, като твърди, че имат вземания в размер на 43 млн. лева. Вземанията на компанията са потвърдени от съда и включени от избрания от офшорната компания синдик на Бросс Холдинг – Иван Карабоев в допълнителен списък на приетите в производството на несъстоятелност вземания.

Сейшелският „кредитор“, който никога не е имал дейност свързана с България, няма нито обекти, нито офис или представителство в страната. Фирмата се назначава от юристконсулт, който без да се явява лично през съда, депозира делото кратко становище, заедно с искане за присъждане на възнаграждение в полза на дружеството от 1,3 млн. лв. - минималното при спор за вземане от 43 млн. лв.

Ако това искане бъде присъдено, Банка ДСК и ОББ няма да получат погасяване на вземанията си и ще трябва да плащат на мнимия кредитор. Аналогично искане в същия размер е направено и по едно от останалите производства, свързани с несъстоятелността на Бросс Холдинг.

Решението на съда, което предстои да се обсъди на 11 март, засяга на само конкретния казус, но и опасността да се превърне в порочна и тайна практика на прилагане на некоректни схеми за избягване на задължения.

Проблемът е, че магистратите, които в случая са от Окръжен съд – Силистра, не само не възпрепятстват тези схеми, а съдействат за прилагането им и като резултат се стига до увреждане на интересите не просто на две финансови институции, а на нормалното функциониране на цялата банкова и съдебна система.

Това е пореден случай през последните месеци, в който със съмнителни практики се прави опит за придобиване на бизнес. Казусът с "Домейн Менада" и "Белведере дистрибуция" предизвика острата реакция на френския, както и на други западноевропейски посланици. Наскоро ОББ и Булбанк съобщиха за опит с формиране на втори залог към офшорна компания, да бъде анулирано обезпечението по кредита за изграждането на предприятието за гипсови изделия "Техногипс".

Коментари: 0