Банките изпратиха пандемичната 2020 г. с ръст в кредитирането

За годината фирми и домакинства са спестили 8.2 млрд. лв.

Банките изпратиха пандемичната 2020 г. с ръст в кредитирането

Снимка: Красимир Свраков

Антония Симова Автор: Антония Симова

Банките в България изпратиха 2020 г. с ръстове както при отпуснатите заеми, така и в обема на натрупаните депозити, показва паричната статистика на Българската народна банка (БНБ). Общо за изминалите 12 месеца банковото кредитиране – към бизнеса и хората – расте с 4.4%, но темпът му се забавя спрямо предходната година, когато бе отчетено увеличение с 9.3%. Забавянето на темпа се дължи основно на буксуването на кредитирането през първите месеци след обявяването на извънредното положение.

Реално за ръста основно „вина“ носят жилищните кредити, при които повишението е двуцифрено – 11.6%. Сумата на ипотечните кредити надхвърля 12 млрд. лв., а само за 2020 г. са изтеглени около нови 1.3 млрд. лв. Това до известна степен се дължи  на ръста в цените на имотите, почти неповлияни от пандемията, както и на рекордно ниските лихви. Въпреки сериозния ръст в размера на ипотеките, статистиката показва, че през 2019 г. той е дори по-голям – 14.5%.

Ръстът на потребителското кредитиране се забавя до 5%, а в номинално изражение покачването е 570 млн. лв. В това число обаче влизат и около 110 млн. лв. безлихвени кредити, раздадени от банките с гаранции от държавата чрез Българската банка за развитие, така че реално ръстът е по-слаб.

Кредитите за бизнеса нарастват най-слабо – с по-малко от 3% въпреки множеството схеми за „преференциални условия“ по заемите за фирмите. Това от своя страна вероятно означава, че предприятията отлагат внедряването на инвестиции и съкращават разходи вместо да увеличат заемните си средства.

Номинално депозитите се увеличават устойчиво с 8.2 млрд. лв. (9.7%), като подобен е и темпът на растеж през 2019 г. В съответствие с очакванията на БНБ фирмите и домакинствата увеличиха спестяванията си в банките заради несигурността, която кризата носи. Освен това двата локдауна през годината затвориха редица обекти, в които иначе потребителите изразходваха средства.

Коментари: 0