Банките са спечелили 728 млн. лв. за 11 месеца

Продължава връщането на привлечен ресурс от кредиторите-майки

Банките са спечелили 728 млн. лв. за 11 месеца
Автор: Стилиян Гребеничарски

Печалбата в банковата система в края на ноември възлиза на 728 млн. лв., става ясно от публикуваните от Българска народна банка данни.

Само за единадесетия месец от годината положителният финансов резултат нараства с 55 млн. лв. Статистиката не обхваща Корпоративна търговска банка и дъщерната ѝ ТБ Виктория. За сравнение, до края на ноември 2013 г. банките в страната (включително групата на КТБ) бяха отчели 565 млн. лв. печалба.

Активите на банките в страната са за 80,4 млрд. лв. и на месечна база намаляват с 1,1% или 906 млн. лв. Спадът се дължи основно на намаляване на вземанията от други кредитни институции с 1 млрд. лв. С 503 млн. лв. по-малко спрямо октомври са и паричните средства.

Коефициентът на ликвидни активи в банковата система остава висок – 28,84%. „През ноември БНБ продължи наблюдението на дневна база на ликвидните активи и на привлечените средства на кредитните институции. Динамиката при двата показателя свидетелства, че е налице адекватно покритие на привлечения ресурс с ликвидни активи, както и съхранено доверие в стабилността на системата”, подчертават от централната банка.

Общият размер на отпуснатите кредити (без тези за кредитни институции) нараства с 1,1% или 583 млн. лв. Това се дължи на увеличаване на заемите за некредитни (финансови) институции с 551 млн. лв., както и тези за предприятия – с 57 млн. лв. Кредитите на дребно намаляват с 23 млн. лв., като понижение се отчита както в общите обеми жилищни, така и в потребителските заеми.

Привлечените средства в системата намаляват с 951 млн. лв., но въпреки рекордно ниските лихви по депозити, основна причина не е изтегляне на спестявания, а намаляването със 716 млн. лв. на привлечения ресурс от  некредитни институции и с 532 млн. лв. на ресурса от други кредитни институции (предимно компании-майки на български банки).

Депозитите на граждани и домакинства се увеличават с 321 млн. лв. Покачването от 0,9% на месечна база е и най-високото след смутния за банковата система месец юни.

За единадесет месеца 27-те банки са начислили обезценки на активи за 1 млрд. лв., от които 89 млн. лв. през ноември.

Коментари: 0