Банките ще имат достъп до доходи и осигуровки от НОИ

За целта кредитните институции ще сключват договори с институцията

Банките ще имат достъп до доходи и осигуровки от НОИ
2240 ~ 1 мин. четене

Банки и частни съдебни изпълнители ще имат достъп до доходите ни и какви осигуровки плащаме. Услугата ще се предлага от Националния осигурителен институт срещу заплащане.

Сключилите договор със статистическия институт ще имат информация за осигурителен доход, внесени осигуровки, размер на пенсии, брой осигурени, за трудови договори на лица и фирми за период 12 месеца назад, става ясно от публикувани правила за предоставяне на информация за социално осигуряване. 

Ползвателите обаче трябва да декларират, че хората и фирмите, за които се събира информация, са дали изрично писмено съгласие. Когато съгласието да се ползват данни от персоналния регистър не е дадено пред самата банка, то трябва да има изрично волеизлияние на лицето, лично подписано на хартиен носител или в електронен вид с електронен подпис, че то е съгласно личните му данни да се предоставят на трето лице, каквото се явява банката.

Тарифата за услугите по договорите, които ще се сключват след 30 април, е публикувана на сайта на осигурителния институт.

Подкрепи Economic.bg