Без допълнителни такси при пазаруване и теглене на пари в други държави от ЕС

Банките вече ще покриват загубите на клиентите при загуба на пари заради клонирана карта или хакната сметка

Без допълнителни такси при пазаруване и теглене на пари в други държави от ЕС
От началото на годината гражданите на държавите членки в Европейския съюз ще плащат по-малко на банките, ако решат да пазаруват с карта в друга държава от Блока или да теглят пари от банкомат там. Това предвижда нова евродиректива, влязла в сила от този месец. Друга важна промяна, която засяга и българските граждани, е вменяването на задължение към банките задължително да възстановяват пари на хора, които са загубили пари от сметките си заради клониране на банкова карта, хакване на банковата сметка.

Когато се извършва трансгранично плащане в евро или шведски крони в рамките на ЕС, банката, в която е регистрирана сметката и картата не може да иска допълнителни такси освен тези, които би начислила за еквивалентна национална операция. Дори банките, които се намират в страни от ЕС извън Еврозоната, каквато е България, трябва да спазват това правило.

Новите правила включват преводите между банкови сметки в различни страни от ЕС, теглене на пари от банкомати в страни от ЕС, плащания с дебитни или кредитни карти в ЕС, както и операции по директен дебит.

Например, ако таксата на вашата банка за теглене на пари от банкомат на друга банка във вашата страна е 1 лев, банката трябва да начислява същата такса, когато теглите пари в друга страна от ЕС. Трябва да се има предвид, че комисионните на банките за превалутиране остават.

Когато се извършва плащане за нещо в ЕС с кредитна или дебитна карта, търговците и банките не могат да начисляват допълнителна такса, само защото използвате определена карта. Това правило се прилага за всички покупки с карта (в магазини и по интернет) във вашата страна или в друга страна от ЕС.

American Express, Diners Club и служебните или корпоративните кредитни карти, при които плащането е за сметка на работодателя, не са обхванати от новите правила на ЕС за платежните услуги и е възможно да бъде начислена допълнителна такса, когато се използват такива карти.

Измами с карти и плащания

С правилата на ЕС се ограничава сумата, която може да поискат банките от вас да заплатите, ако сте жертва на измама с карта или плащане – когато картата или сметката ви са дебитирани без ваше разрешение. Във всички случаи могат да поискат от вас да платите максимум 50 евро за покриване на разходите, свързани с измамата.

В случаите, когато не сте били в състояние да разберете за загубата, кражбата или незаконното присвояване на средства (напр. ако профилът ви е хакнат или картата ви е копирана и дебитирана без вашето знание), тогава не трябва да плащате нищо. Вашата банка или издателят на вашата карта трябва да покрият всички разходи. Това правило се прилага и ако загубата е по вина на банков служител.

Блокиране на средства по вашата карта

Понякога, когато правите резервация, например в хотел или на кола под наем, може да ви се наложи да предоставите данните от картата си за гарантиране на резервацията. Търговецът може също така да поиска да блокира определена сума по вашата карта, когато правите резервацията. Това означава, че търговецът запазва част от лимита по вашата карта или от средствата по вашата сметка за покриване на разходи, които очаква да се натрупат, например за обслужване по стаите в хотел, или за евентуални щети по нает автомобил.

Търговецът трябва да ви информира, ако възнамерява да блокира сума по кредитната ви карта, и вие трябва да дадете съгласието за това и за точния размер на блокираната сума.

Веднага щом извършите реалното плащане, например когато напускате хотел и използвате кредитната си карта, за да платите за стаята, или когато връщате нает автомобил и плащате окончателната сметка – банката трябва незабавно да освободи блокираната сума по вашата карта.

Директни дебити

Ако използвате директен дебит за плащания от вашата банкова сметка, е възможно по погрешка да бъде извършено плащане или сумата по плащане да е грешна – например ако сте анулирали договор с доставчик, но въпреки това след прекратяването на договора е извършена операция по директен дебит. В подобни ситуации имате право на възстановяване на плащането в срок от 8 седмици. Това се отнася до всички директни дебити, както до тези във вашата страна, така и до трансграничните директни дебити в рамките на ЕС.

Какво да направите, ако възникне проблем

При проблеми с плащания в рамките на ЕС обърнете се към вашата банка или към издателя на вашата карта. Те трябва да ви отговорят писмено в рамките на 15 дни (или до 35 дни при определени извънредни обстоятелства). Те също така трябва да имат официална процедура за подаване на жалби от потребители.
Ако се нуждаете от помощ във връзка с признаването на правата ви, можете да се свържете с FIN-NET за проблеми с доставчици на финансови услуги или с ECC-Net за проблеми с търговци.

Чекове


Правилата на ЕС за банковите такси за международни и национални плащания не важат за чековете.
Понякога таксите за осребряване на чек от друга държава от ЕС са много високи. Освен това в много страни чековете вече не се приемат като платежно средство.
Коментари: 0