Без поскъпване на тока тази година

Има резерви, разбраха се държавата, бизнесът и синдикатите

Без поскъпване на тока тази година

Токът може да не поскъпне нито за бита, нито за индустрията, до края на годината, тъй като са намерени резерви в енергийната система. Това се разбраха представители на правителството, работодателските организации и синдикатите след двучасова среща при премиера Бойко Борисов. 

Окончателното решени за цената обаче ще има Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР).

Според държавата има база регулаторът да направи нови разчети, така че цената да остане без промяна до следващата година, когато пазарът на електроенергия ще е свободен и цената би трябвало да се определя спрямо търсенето и предлагането.

В спешен порядък правителството предприе мерки за стабилизиране на енергийната система. Целта е да се редуцира текущият дефицит в Националната електрическа компания и да се създадат условия за либерализация на българския електроенергиен пазар, съобщава бТВ.

След срещата при премиера Бойко Борисов пакетът от мерки бе одобрен от синдикалните и работодателските организации. Реформата на енергийната система почива на принципа на справедливостта и цели да ограничи свърхподпомагнето, а системата да е балансирана и стабилна, съобщиха от правителствената пресслужба.

Промяна в закона за ВЕИ

Предвижда се с промяна в Закона за енергията от възобновяеми източници общественият доставчик да изкупува по преференциални цени само количествата електрическа енергия, които осигуряват приход на ВЕИ производителите.

По този начин според правителството няма да се допусне завишаване на нормата на възвращаемост в сравнение със заложената при определяне на преференциалните цени. Положителният ефект за обществения доставчик от тази мярка по предварителни данни ще е около 50 млн. лв. Измененията предвиждат и количествата енергия, надхвърлящи определения от КЕВР праг, да не се изкупуват по преференциални цени, а по цена за излишък на балансиращия пазар.

Изцяло нова разпоредба в ЗЕВИ ще позволи на Комисията за енергийно и водно регулиране да измени цените за изкупуване на ел. енергия от възобновяеми източници на база резултатите от извършените от Агенцията за държавна финансова инспекция проверки.

Инспекциите трябва да установят дали инвестициите, свързани с изграждането на енергийния обект и формиращи преференциалните цени, не надвишават действителните разходи. В допълнение на КЕВР се дава правна възможност да прекрати плащанията по преференциални цени на ВЕИ, финансирани от публични източници.

Според кабинета изпълнението на тази мярка ще бъде преодоляно двойното подпомагане на тези производители, които са изградили проектите си със средства от национална или европейска схема, а енергията им се изкупува по преференциални цени.

Съкращаване на административни разходи и удържане на цените

Създава се Фонд "Сигурност на електроенергийната система", който да компенсира недостига на средства за покриване на разходите на Националната електрическа компания. Вноски във фонда ще правят всички производители на електрическа енергия – те ще възлизат на 5% от месечните им приходи от продадена ел. енергия. Освен това в него ще постъпват и приходите от продажбата на въглеродни емисии, както и събраните суми от такса "задължение към обществото".

Енергийният министър Теменужка Петкова обяви, че вече е издала заповед, с която Българският енергиен холдинг се задължава да предприеме действия за намаляване на административните си разходи с минимум 10%. Според предварителните разчети ще бъдат спестени около 20 млн. лв. само до края на настоящата година.

Коментари: 0