Безработицата през 2017 г. - най-ниска за последните 9 години

През миналата година средното равнище пада до 7,2%, при 8,7 на сто през 2016 г.

Безработицата през 2017 г. - най-ниска за последните 9 години
1104 ~ 2 мин. четене

Средномесечното равнище на безработицата през 2017 г. е 7,2%. Това е най-ниската стойност  за последните 9 години. През 2008 г. последно безработицата е била по-ниска от това ниво. За сравнение през 2016 г. средномесечното равнище на безработицата е било 8,7%, сочат данни на Агенция по заетостта.

През декември 2017 г. равнището на регистрираната безработица е 7.1%. В сравнение със същия месец на 2016 г. равнището на безработицата в страната се понижава значително – с 0,9 процентни пункта. Спрямо предходния месец ноември се отчита минимално нарастване на безработицата от 0,2 процентни пункта.

В края на декември в бюрата по труда са били регистрирани 232 066 души. На годишна база броят им се е понижил с близо 29 000 души или с 11,1%. Новорегистрираните безработни през декември са 26 348 лица. От тях 583 са били неактивни, т.е. не са били нито заети, нито учащи и не са търсили работа. Броят на активираните от медиаторите и техните партньори от началото на годината достига 12 146 лица.

Предоставяните услуги в бюрата по труда са насочени както към безработни лица, така и към заети, учащи и пенсионери. През месеца като търсещи работа лица са регистрирани общо 486 заети, учащи и пенсионери, с което броят им от началото на годината вече е 5 432.

Месечните данни сочат, че на работа през декември са постъпили 12 681 лица. Значителен е делът на устроените в реалната икономика - 90.7% от общо постъпилите на работа. В резултат на изпълнение на активните мерки за насърчаване на заетостта сред безработните, през месеца в субсидирана заетост са включени общо 1 173 лица, в т.ч. 1053 по схеми на ОП РЧР, 68 по мерки и 52 лица по програми.

В отговор на потребностите на бизнеса от квалифицирана работна сила Агенцията по заетостта реализира обучения за придобиване на професионална квалификация и ключови компетентности, както и групови мероприятия за професионално ориентиране и за активно поведение на пазара на труда. Включените безработни в обучение през месеца наброяват 72 лица, а завършилите са 230. В проведените мероприятия за професионално ориентиране и активиране са участвали 10 010 безработни лица.

На първичния пазар са заявени 7 674 работни места. Над 2/3 от местата са заявени от частния сектор (75.1%). Най-много свободни работни места на първичния пазар в бюрата по труда са заявени от сферата на следните икономически дейности: преработващата промишленост (2 513); търговията (1 196); хотелиерството и ресторантьорството (646); административните и спомагателните дейности (515); държавното управление (512); образованието (395); транспорта, складирането и пощите (306) и други.

Най-търсените професии по заявените работни места в бюрата по труда през декември са в сферата на персоналните услуги (бармани, сервитьори, готвачи и т.н.); квалифицираните работници по производство на храни, облекло, дървени изделия и сродните на тях; продавачите; операторите на стационарни машини и съоръжения; работниците в добивната и преработваща промишленост, строителство и транспорта; работниците по събиране на отпадъци и сродни на тях; преподавателите и др.

Подкрепи Economic.bg