Безработицата през август остава 5.3%

Най-много свободни работни места са заявени в преработващата промишленост и образованието

Безработицата през август остава 5.3%
Равнището на безработица през август в страната остава 5.3%, или без никаква промяна спрямо предходния месец, сочат данни на Агенция по заетостта. На годишна база се отчита понижение от 0,3 процентни пункта.

Регистрираните безработни в бюрата по труда в края на август са общо 172 643, като не се наблюдава промяна в броя им спрямо юли. В сравнение с август 2018 г. те са с 11 319 по-малко. Новорегистрираните безработни лица през август са 21 645, като от тях 1 541 са били неактивни, т.е. не са били нито заети, нито учащи, и не са търсили работа.

Постъпилите на работа през август са 14 512 безработни, като 89.8% от тях са устроени в реалната икономика. Други 378 лица от групата на пенсионерите, учащите и заетите, също са намерили своето ново работно място.

Заявените работни места на първичния пазар на труда през август са 17 244, като 63.4% от тях са в частния сектор. Най-голям дял свободни работни места са заявени в преработващата промишленост (24.7%), образованието (16.0%), административните и спомагателните дейности (13.2%), търговията, ремонта на автомобили и мотоциклети (11.6%), хотелиерството и ресторантьорството (7.2%), и други.

Най-търсените групи професии и този месец са: работници в добивната и преработващата промишленост, оператори на стационарни машини и съоръжения; строителство и транспорт; персонал, зает в сферата на персоналните услуги (бармани, сервитьори, готвачи, камериери и др.); учители; металурзи, машиностроители и сродни на тях и занаятчии; продавачи; квалифицирани работници по производството на храни, облекло, дървени изделия и сродни; работници по събиране на отпадъци и сродни на тях; стопански и административни техници и приложни специалисти; водачи на МПС и подвижни съоръжения и други.
Коментари: 0