БФБ прие промени в тарифата за таксите си

Целта е да се улесни процеса по първично публично предлагане през борсата

БФБ прие промени в тарифата за таксите си
228 ~ 1 мин. четене
БФБ-София прие промени в тарифата за таксите си с цел максимално да улесни процеса по първично публично предлагане през борсата.

От сега нататък при първоначално пласиране на акции през борсата променливата част от дължимата такса ще се начислява единствено при успех на IPO- то, а не при заявяване на интерес от страна на инвеститорите, както беше досега. 

"Промяната на начина на калкулиране на таксите е сериозно облекчение за всички групи инвеститори, особено при записване за по-големи суми, тъй като разходите вече ще възникват единствено при успех на предлагането. Борсата предприе тази стъпка с убедеността, че така ще подпомогне процеса по набиране на капитал", каза Иван Такев, изпълнителен директор на БФБ-София. 

Мярката е част от инициативите на БФБ-София за повишаване на разпознаваемостта на капиталовия пазар и привличане на нови емитенти. Тя улеснява и участието на институционалните инвеститори в публични предлагания, провеждани извън регулиран пазар, тъй като в момента за това съществуват редица ограничения. 

Промените са съобразени и с позицията на Българската асоциацията на лицензираните инвестиционни посредници.
Подкрепи Economic.bg