БФБ-София организира Лятно училище по инвестиции

Фондация \"Атанас Буров\" ще осигури стипендии за участие в конкурса

БФБ-София организира Лятно училище по инвестиции
Фондация "Атанас Буров" обявява конкурс за стипендии за участие в Лятно училище "Инвестиции" съвместно с Българска фондова борса - София. Обучението ще се проведе между 26 август и 2 септември 2016 г. в гр. Банкя. 

В Лятното училище ще бъдат включени до 20 студенти от икономическите университети в страната, които се обучават по икономически специалности, имат завършен най-малко трети курс и успех от следването най-малко много добър 4,50. 

Необходимо е кандидатите да владеят отлично английски език. Основна тема на тазгодишното лятното училище е „Инвестиции”, като акцентите в него ще бъдат практически анализ на капиталови инструменти, инвестиционни решения и подходи, работа с информационни приложения, инвестиционна етика, корпоративно управление, професионални сертификационни програми и кариерно развитие. 

Участниците в училището ще бъдат поставени пред задачи с практически характер, като за целта се очаква да демонстрират знания, съобразителност, креативност и умения за работа в екип. 

Кандидатите трябва да изпратят до 19 юни 2016 г. попълнена информационна карта, автобиография и самостоятелно написано есе на английски език. Одобрените стипендианти ще бъдат обявени до 3 юли 2016 г. 

Стипендиите, предоставени от фондацията, покриват престоя и обучението на стипендиантите. Повече подробности за програмата на лятното училище, изискванията към разработката на есето, а след обявения срок и резултатите от конкурса, можете да намерите на интернет страницата на фондация „Атанас Буров“.
Коментари: 0