Бизнес климатът се влошава в края на лятото

Лек оптимизъм има само в строителството, където отрасловият показател се повишава с 0.7 пункта, по данни на НСИ

Бизнес климатът се влошава в края на лятото

Снимка: Красимир Свраков

1104 ~ 2 мин. четене
Симона Димитрова Автор: Симона Димитрова

Общият показател на бизнес климата в България потъва с 2.3 пункта през август спрямо предходния месец, което се дължи на влошената ситуация в промишлеността, търговията на дребно и сектора на услугите, сочат данните на Националния статистически институт (НСИ). Лек оптимизъм има само в строителството, където отрасловият показател се повишава с 0.7 пункта.

 

През август съставният показател „бизнес климат в промишлеността“ намалява с 1.5 пункта в резултат на неблагоприятните очаквания на предприемачите за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. Същевременно и прогнозите им за производствената активност през следващите три месеца са резервирани. Несигурната икономическа среда продължава да бъде факторът, затрудняващ в най-голяма степен развитието на бизнеса, следвана от недостига на работна сила и недостатъчното търсене от страната.

При бизнес климата в строителството НСИ отчита леко подобрение от 0.7 пункта през август. Това се дължи на по-положителните оценки на строителните предприемачи за настоящото бизнес състояние на предприятията. Основните пречки за дейността на предприятията остават несигурната икономическа среда, недостигът на работна сила, цените на материалите и конкуренцията в бранша.

При търговията на дребно показателят се срива с 5.7 пункта в резултат на по-резервираните очаквания на търговците на дребно за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. Прогнозите им за обема на продажбите и поръчките към доставчиците през следващите три месеца също са неблагоприятни. Несигурната икономическа среда, конкуренцията в бранша и недостатъчното търсене продължават да са основните проблеми за развитието на бизнеса, като през последния месец анкетата отчита засилване на негативното им влияние.

  

През август бизнес климатът при услугите се влошава с 3.7 пункта, което се дължи на неблагоприятните очаквания на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. По-сдържани са и мненията им относно настоящото и очакваното търсене на услуги. Най-сериозните затруднения за дейността остават свързани с несигурната икономическа среда и конкуренцията в бранша.

Подкрепи Economic.bg