Бизнесът е оптимист за следващата година

Членовете на БСК изпращат малко по-добра 2017 г.

Бизнесът е оптимист за следващата година
Предприятията, членуващи в Българската стопанска камара (БСК), са усетили подобрение в бизнес климата през 2017 г. и очакват такова да има и през следващата година. Това стана ясно по време на представянето на резултатите от традиционното, тринадесето по ред, онлайн допитване „Годината през погледа на бизнеса“, организирано от ръководството на Камарата до членовете.

Спрямо миналогодишното изследване е налице слабо подобрение на оценката за бизнес климата, а самооценката за състоянието на предприятията е „стабилност“ и „слаб растеж“.


Проучването отчита умерен оптимизъм за 2018 г., който обаче в голяма степен се помрачава от неудовлетвореност от работата на институциите, притеснения за ръст на цени, данъчна и регулаторна тежест, както и дефицит на качествена работна ръка.

За поредна година сред ключовите приоритети на фирмите е именно работната сила, която е проблем и в количествено, и в качествено отношение. Най-голямо търсене има за тесни специалисти и изпълнителския състав, а в по-малка степен - за административен и помощен персонал. Проблем е попълването и на мениджърските позиции.

Преобладаващата част от работодателите изразяват готовност да инвестират в обучение на персонала и в увеличение на трудовите възнаграждения, но на база постигнати задоволителни нива на умения и компетенции.

Намеренията на анкетираните за 2018 г. са свързани най-вече с увеличаването на обемите на производство, разработването на нови продукти и търсенето на нови пазари. Всичко това неминуемо се отразява и върху плановете на работодателите за наемане на нови работници, както и за увеличаване на трудовите възнаграждения, се казва в анализа.

Спрямо предходната година обаче оптимизмът е по-умерен. Ако през 2016 г. средният процент на проактивните мениджъри е бил 58, то през тази година той е 42.

Доста по-малко от миналата година са мениджърите, които декларират намерение за увеличение на инвестициите в нови мощности, марки и патенти, както и в обучение на персонала. Това е за сметка на отговорилите „без промяна“, чийто дял нараства.

Спрямо предходната година се запазва делът на възнамеряващите да увеличат кредитната си задлъжнялост (10%).

Намаляват възнамеряващите да разработват проекти с европейско финансиране – през тази година те са 20%, а през миналата са били 37%. Това обаче е за сметка на отговорилите „без промяна“, които намаляват спрямо миналата година, т.е. може да се предположи, че те вече изпълняват европейски проекти. Както през 2016 г., така и през тази година всеки трети анкетиран все още не е решил дали да се ангажира с участие в европроекти.

Традиционно, и тазгодишното проучване показва относително най-нисък интерес за инвестиране в иновации, марки и патенти.

Ръст на енергийните цени, цените на суровините, фискалната и регулаторната тежест през 2018 г. очакват повече от половината от участниците в проучването. На този фон, изглежда повече като добро желание, отколкото като реална перспектива прогнозата на 39% от анкетираните за ръст на работните места.

Що се отнася до общото развитие на икономиката, спрямо предходните две проучвания, тази година оптимизмът надделява. 41% от анкетираните очакват икономически ръст, но точно толкова са и реалистите, според които няма да настъпи промяна. Най-малко са песимистите (17%), според които е възможен спад в икономическото ни развитие. За сравнение, през 2015 г. техният дял е бил 40%, а през 2016 г. – 25%.
Коментари: 0