Бизнесът против промени в осигурителните режими

Работодателите предлагат 9 мерки за стабилна икономика

Бизнесът против промени в осигурителните режими

В обща декларация представителните организации на бизнес структурите в България възроптаха срещу предлагани промени в държавния бюджет за 2015 г. Българска стопанска камара, Асоциация на индустриалния капитал в България, Българска търговско-промишлена палата, Конфедерация на работодателите и индустриалците в България представиха официално девет позиции, които според тях са определящи за бъдещето на стабилната икономика у нас.

На първо място те се обявяват против административно увеличение на минималните осигурителни доходи по квалификационни групи професии, които са предпоставка за вредни допълнителни споразумения. След това бизнесът настоява да се запази максималният месечен размер на осигурителния доход, за да се избегнат злоупотреби от общ тип.

Да се запазят размерите на осигурителните вноски и установеното към момента на разпределение на вноските между осигурителя и осигуреното лице е друга важна точка от декларацията, а запазването на балансирания подход към задължените лица по отношение на плащането на осигуровки ще осигури стабилен метод, гарантиращ дисциплина на плащанията.

Социалната насоченост на декларацията е потвърдена от точките, които се отнасят за осигурителните вноски на държавните служители и преразглеждането на демографските показатели при изчисляване на възраст за пенсиониране и осигурителен стаж. 

Според представителите на бизнес организациите нужната възраст за достигане на пенсия трябва да се увеличава със стъпка от 2 до 6 месеца годишно за двата пола до достигане на 65 години, а осигурителният стаж също да продължи да нараства според действащото законодателство - с по 4 месеца за всяка календарна година до достигане на осигурителен стаж 37 години за жените и 40 години за мъжете.

За служителите на МВР и военнослужещите също е отделено нужното внимание, като те би следвало да запазят нужните години стаж преди пенсия, които в момента са 27, 18 от които по закон трябва да са изслужени.

Последната точка от декларацията се отнася до работещите при условията на І-ва и ІІ-ра категория труд, като при тях нарастването съответства с това на работещите в ІІІ-та категория труд до постигане разлика в размер на 8 години по-малко за І-ва категория и 3 години по-малко за ІІ-ра категория, срямо общото законово изискване за ІІІ-та категория труд.

В заключение представителите на бизнес организациите изказват надежда, че управляващите ще демонстрират компетентно поведение и няма да се поддадат на популистки натиск, за да могат правилно да решават необходимите за стабилно развитие на България проблеми.

Коментари: 0