Бизнесът си спечели доверието на обществото в пандемията

Недоверието към институциите е голямо

Проучване на Edelman Trust Barometer:

Бизнесът си спечели доверието на обществото в пандемията

Снимка: Unsplash

Пандемичната 2020 г. постави хората в състояние на несигурност къде и към кого да се обърнат за надеждна информация. Неточни данни, смесване на факти, слухове и страхове объркаха обществото и създадоха глобална инфодемия, която доведе до широко недоверие към институциите. Необикновената ситуация промени нагласите и вярванията на гражданите, като бизнесът си извоюва най-високо доверие сред тях.

Това показват резултатите от годишното проучване Edelman Trust Barometer, което вече две десетилетия измерва доверието на десетки хиляди хора в институциите. Според резултатите от анкетата, през 2020 г. единствено бизнесът се счита за едновременно етичен и компетентен благодарение на проактивното разработване на ваксини срещу COVID-19 за рекордно кратко време, както и чрез намирането на нови начини да продължи да работи в условията на локдаун.

„Моят работодател“ се приема като най-надежден източник на информация (61%) и изпреварва правителството (58%), традиционните медии (57%) и социалните мрежи (39%). Повече от половината от анкетираните (53%) смятат, че при наличие на информационна празнота в медиите именно бизнесът трябва да я запълни.

Събитията от миналата година засилиха отговорността на бизнеса да играе водеща роля по проблеми от обществено значение. Това доведе и до нови очаквания бизнесът да разшири компетенциите си в нетипични за него области като предоставяне и защита на информацията“, смята Ричард Еделман, главен изпълнителен директор на Edelman.

Повече от две трети от анкетираните очакват от изпълнителните директори да се намесват там, където правителството не решава проблемите на обществото. Според проучването най-голямата възможност бизнесът да си спечели още доверие е да работи за защита на качеството на информацията.

Налице е празнота в лидерството, която изпълнителните директори трябва да запълнят. Това означава бизнесът да разшири мандата си като се фокусира върху действия в името на обществото със същата настойчивост, с която работи за постигане на печалба“, заяви Дейв Самсън, заместник-председател на Еделман по корпоративните въпроси.

Информационният фалит

Глобалната инфодемия срина доверието към всички източници на информация, с най-ниското от които вече се ползват социалните медии.

„Това е ерата на информационния фалит. Бяхме подведени от отговорните фигури, а медийните източници се възприемат като политизирани и пристрастни. Резултатът е липса на качествена информация и нарастващо разделение“, обяснява Еделман.

Коренно различните реалности през 2020 г. доведоха до рекордно голяма разлика в доверието между информираната публика (68%) (б.р. - хора в активна възраст, с висше образование, високи доходи и редовно следене на новините) и масовото население (52%).

Проучването показва още, че едва един от четири респондента поддържа добра информационна хигиена, ползва различни информационни източници, проверява информацията и не разпространява непроверени факти. Хората с лоша информационна хигиена пък са по-малко склонни да се ваксинират през първата година от създаването на ваксината (59% срещу 70% за хората с добра информационна хигиена). Като цяло едва 1 на всеки 3-ма души е готов да бъде ваксиниран възможно най-скоро.

Пазарът на труда

Очаквано, пандемията ускорява страховете за загуба на работа, като близо 60% от респондентите смятат, че пандемията ще ускори темпа, с който компаниите автоматизират дейността си и заменят служители с изкуствен интелект и роботи. Малко над половината от анкетираните, които имат избор да работят от вкъщи или в офиса (52%), предпочитат да работят дистанционно. От тях 58% се притесняват от заразяване с COVID-19, докато пътуват към работата си или са в офиса.

Коментари: 0