Близо 50% са договорените пари по програмата за конкурентноспособност

През септември стартира процедурата за стартиращи нови предприятия

Близо 50% са договорените пари по програмата за конкурентноспособност

Над 44% са договорените средства по ОП Иновации и конкурентоспособност 2014-2020 (ОПИК) и са сключени 1102 договора, от които 261 вече са успешно реализирани. Това става ясно от представените данни на  информационно събитие  за популяризирането на оперативната програма пред бенефициенти, представители на бизнеса и академичните среди във Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ).

Главният директор на Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност“ Ивелина Пенева представи Индикативната годишна работна програма за 2017 г., както и възможностите за финансиране по ОПИК.

За първи път през септември ще бъде обявена процедура, насочена към стартиращи нови предприятия и тяхното развитие с подкрепа на дейности, свързани с реализиране на предприемачески идеи, за разработване на нови продукти и услуги в области, свързани с европейски регионални предизвикателства. Процедурата е с общ бюджет 34.3 млн. евро, а финансирането ще е в размер от 50 хил. лв. до 391 хил. лв. По думите на Пенева подкрепата ще бъде фокусирана и в следните уязвими групи: младежи до 29 год., жени предприемачи и предприемачи над 50 години, а допустими кандидати са микро, малки и средни предприятия, с по-малко от три приключили финансови години

„Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, е основният програмен документ на национално ниво, очертаващ помощта за българския бизнес за периода 2014 - 2020г., в областта на иновациите, капацитета за растеж на малките и средни предприятия, както и на енергийната и ресурсна ефективност с общ бюджет в размер на 1,270 млрд. евро.“, подчерта министърът на икономиката Теодор Седларски по време на откриването, цитиран от пресцентъра на ведомството.

Икономическият министър припомни, че във връзка с включването на България в Инициативата за малки и средни предприятия на Европейската комисия за програмен период 2014-2020, е разработена и одобрена  Оперативна програма „Инициатива за МСП“, с предвидени средства в размер на 102 млн. евро от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР). „Хоризонталната инициатива на ЕС се изпълнява съвместно с Европейския инвестиционен фонд и вече е генерирала кредитен портфейл при преференциални условия за българския бизнес в размер на 608 млн. евро“, допълни той.

В рамките на информационното събитие беше представен и проект  на Насоки за кандидатстване по процедура „Разработване на иновации от съществуващи предприятие“. Ивелина Пенева призова присъстващите студенти и бенефициенти да споделят идеите си по проекта, който е отворен за обществено обсъждане до 4 май 2017 г., за да може да се вземат под внимание всички градивни предложения, критики и насоки за реализиране.

Коментари: 0