Българите харчат три пъти повече за почивка в чужбина

Туристическите пътувания през второто тримесечие на годината са се сринали с над 63%

Българите харчат три пъти повече за почивка в чужбина

Снимка: БТА

732 ~ 2 мин. четене

Българите харчат близо три пъти повече в чужбина, отколкото ако почиват в страната. Това показват данните на Националния статистически институт (НСИ) за второто тримесечие на 2020 г. Трябва да се има предвид, че в този период попада периодът с най-тежките правителствени мерки срещу разпространението на коронавируса.

През второто тримесечие на 2020 г. средният разход при пътуване с лична цел на едно лице на възраст 15 и повече навършени години е 176.46 лв. в страната и 497.95 лв. в чужбина, показват данните за туристическите пътувания и разходите за туризъм.

Значителна разлика при разходите в чужбина и у нас има и при пътуванията по работа. Ако през разглеждания период средно един човек е харчил 132.34 лв. в България, в чужбина са му трябвали 949.46 лв. В структурата на разходите по видове с най-голям относителен дял са разходите за храна както в страната, така и в чужбина - съответно 40.4 и 30.7%.

През второто тримесечие на 2020 г., по време на извънредното положение и последвалата епидемична обстановка в страната, 447.2 хил. български граждани са реализирали туристически пътувания, което представлява срив с 63.3% спрямо годината по-рано, дължащ се на наложените по това време строги противоепидемични мерки като в страната, така зад граница. Преобладаващата част от пътуванията - 92.7%, са вили само в страната, 6.8% - само в чужбина, а 0.5% са пътували както в страната, така и в чужбина.

Преобладаващата част от туристическите пътувания са били с цел „почивка и екскурзия“ - 81.4%, докато тези, реализирани в страната със същата цел са 44.5%, а с цел „посещение на близки“ - 44%.

През разглеждания период най-много са пътували българите на възраст 25 - 44 години - 202.5 хил., или 45.3% от всички пътували лица. Като цяло във всички възрастови групи преобладават пътуванията, реализирани в страната. При пътуванията в чужбина делът на пътувалите лица на възраст 15 - 24 години е 9.8% от пътувалите в съответната възрастова група, следвани от лицата на възраст 25 - 44 години - 8.6%, докато при анкетираните лица на възраст 65 и повече години няма регистрирани пътувания в чужбина.

Подкрепи Economic.bg