„БМФ порт Бургас“ спечели фундаментално дело срещу „ЕР Юг“

С окончателното решение на Върховния административен съд на практика се разбива монопола на електроразпределителните дружества

„БМФ порт Бургас“ спечели фундаментално дело срещу „ЕР Юг“

Снимка: Стопкадър/YouTube

2396 ~ 3 мин. четене

Върховният административен съд (ВАС) сложи край на продължилия няколко години спор между „БМФ порт Бургас“ и „Електроразпределение Юг“ (ЕР Юг), съобщава lex.bg. Върховните съдии потвърдиха решенията на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) и на Административен съд София-град (АССГ), че електроразпределителното дружество трябва да спре да начислява цена за пренос и достъп по разпределителната мрежа на „БМФ порт Бургас“. И това е трябвало да стане още през ноември 2016 г.

Според специализираното издание решението на ВАС е от значение не само за конкретния спор, но е и пробив в монопола на електроразпределителните дружества.

Съобразявайки се изцяло с Решението на Съда на Европейския съюз по дело С-31/18, ВАС потвърждава, че потребителите, присъединени към електрическа мрежа на ниво средно напрежение, могат да избират дали да са присъединени към оператор на електроразпределителната или преносната мрежа, при наличие на съответните технически условия.

С приемане на решението на ВАС по този казус ще може да се сложи край на дългогодишни спорове между операторите на електроразпределителни мрежи и независимият преносен оператор относно принадлежността на определени елементи към една или друга мрежа. По този начин се утвърждава възможност за избор от крайните потребители към кой мрежови оператор да се присъединят, която досега се считаше за напълно изключена“, коментира пред lex.bg адвокат Миглена Пенева от адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и ко“, която представлява БМФ.

Спорът между електроразпределителното дружество и концесионера на пристанището в Бургас е от над четири години и дори стигна до съда в Люксембург. ЕР Юг настоява БМФ да плаща на него цена за пренос и достъп до електроразпределителната мрежа, а операторът на порта отказва, тъй като е присъединен директно към Електроенергийния системен оператор (ЕСО) и  е сключил договор с него.

ЕР Юг притежава лицензия за разпределение на електроенергия в Югоизточна България, където се намират пристанищните терминали „Бургас Запад“ и „Бургас Изток 2“, които стопанисва БМФ. Обектите на концесионера на „Бургас Изток 2“ са свързани с ел. мрежата чрез електропроводна линия със средно напрежение (20 kV), наречена „Ново пристанище“ в подстанция „Рибари“, собственост на ЕСО. Тъй като електрическата енергия, която пренася ЕСО е на ниво високо напрежение, има два трансформатора, които го преобразуват в средно.

През 2013 г. ЕР Юг и БМФ сключват договор за достъп и пренос на електрическа енергия по отношение на пристанище Бургас. През 2016 г. обаче БМФ го прекратява, защото ЕР Юг отказва да раздели консумацията на двама потребители чрез общ кабел – а именно на БМФ и „Пристанище Бургас“. Така БМФ се присъединява пряко към електропреносната мрежа и сключва договор директно с ЕСО. Операторът на пристанището в Бургас отправя предизвестие до ЕРП-то, което изтича на 11 ноември 2016 г. и отказва да плаща на ЕР Юг след присъединяването към ЕСО. Оказва се, че ЕР Юг не притежава нито едно съоръжение за преноса на ток в подстанция „Рибари“, нито електропроводите, чрез които се извършва преносът са негова собственост. Преносът се извършва през електропровод, държавна собственост, който се свързва директно с подстанция, част от електропреносната мрежа, а ЕСО има собствени уреди за измерване на електрическата енергия.

ЕР Юг обаче отстоява, че обектите на БМФ все още са присъединени към разпределителната мрежа, поради факта, че  терминалите са свързани с ел. мрежата на ниво средно напрежение. Затова продължава да начислява на дружеството цена за достъп и пренос на електрическа енергия. Спорът е отнесен до КЕВР, която се произнася в полза на БМФ и постановява, че след изтичането на предизвестието за прекратяване на договора с ЕР Юг, ЕРП-то няма право да му начислява такива цени. От ЕР Юг обжалват решението на КЕВР пред Административен съд София-град.

Преди да се произнесе АССГ отправи преюдициално запитване до Съда на ЕС. И получи отговор, че предприятие, което е свързано с електрическата мрежа на ниво средно напрежение, не трябва задължително да се счита за клиент на местното ЕРП, а може да се договаря и да плаща за достъп и пренос на електрическа енергия на оператора на електропреносната мрежа.

Стъпвайки на задължителното тълкуване на СЕС, АССГ потвърди решението на КЕВР и прие, че ЕР Юг неоснователно е начислявало цена за пренос и достъп по разпределителната мрежа на извод „Ново пристанище“ за периода след 11 ноември 2016 г. – датата, на която е изтекло отправеното от „БМФ Порт Бургас“ предизвестие за прекратяване на договора.

След жалба от ЕР Юг делото стигна до Върховния административен съд.

 

Подкрепи Economic.bg