БНБ обяви ежегодния си конкурс за стипендианти за 2018 година

Документите на кандидатите се подават в срок до 8 декември 2017 г.

БНБ обяви ежегодния си конкурс за стипендианти за 2018 година

Българската народна банка (БНБ) обяви ежегодния си конкурс за стипендианти за 2018 г.

За период от 9 месеца БНБ отпуска следните стипендии:

• две стипендии в размер на 600 лв. месечно за студенти редовно обучение, обучаващи се за придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър”;

• една стипендия в размер на 800 лв. месечно за лица, обучаващи се за придобиване на образователна и научна степен „доктор”.

Документите на кандидатите се подават в срок до 8 декември 2017 г. Подробна информация за изискванията към кандидатите, необходимите документи за кандидатстване и възможните начини за тяхното подаване се намират на интернет страницата на БНБ тук.

Ежегодните стипендии са учредени от Управителния съвет на БНБ през 2004 г. по случай 125-годишния юбилей на БНБ. От 2004 г. до момента отпуснатите стипендии са 30.

Коментари: 0