БНБ отново предупреждава за бързия ръст при цените на жилищата

Националната банка ще следи внимателно какво се случва на имотния пазар и при кредитирането

БНБ отново предупреждава за бързия ръст при цените на жилищата

Снимка: Economic.bg

Георги Желязков Автор: Георги Желязков
Българската народна банка (БНБ) констатира, че са налице особености в динамиката на някои показатели, които изискват повишено внимание. Такива са наблюдаваното напоследък сравнително бързо нарастване на жилищните ипотечни кредити, динамиката на растежа на цените на недвижимите имоти, както и значителният дял (47%) на новоотпуснатите през 2017 г. жилищни ипотечни кредити, при които съотношението между размера на кредита и стойността на обезпечението е над 80%.

Това се посочва в решението на Управителния съвет на БНБ за определяне на капиталовите буфери на банките и нивото на антицикличния буфер за третото тримесечие на 2018 г.

Въпреки че ще следи ситуацията с цените на жилищата и ипотечното кредитиране с повишено внимание, БНБ не смята, че към момента няма натрупване на цикличен системен риск в икономиката предвид наблюдаваното отрицателно отклонение на съотношението кредит/БВП от дългосрочната му стойност.

Поради това нивото на антицикличния капиталов буфер през трето тримесечие на 2018 г. се запазва на 0%.
Коментари: 0