БНБ ще увеличи ликвидността в българските банки с 9.3 млрд. лв.

Централната банка предприе пакет от мерки, с които да подкрепи банките, гражданите и фирмите

БНБ ще увеличи ликвидността в българските банки с 9.3 млрд. лв.

Снимка: Economic.bg/Архив

5530 ~ 1 мин. четене

Българската народна банка (БНБ) прие пакет от мерки, които ще увеличат ликвидността в търговските банки с 9.3 млрд. лв. Причината за днешното решение е пандемията от COVID-19, която застрашава както европейската, така и българската икономика. От централната банка казват, че мерките целят едновременно запазването на устойчивостта на банковата система и засилване на нейната гъвкавост за намаляване на негативните ефекти от ограниченията, произтичащи от пандемията, за гражданите и фирмите.

На първо място БНБ ще позволи на търговските банки да капитализират цялата печалба за 2019 г., която достигна 1.6 млрд. лв. Също така отменя предвидените за 2020 и 2021 г. увеличения на антицикличния капиталов буфер, което ще остави във финансовите институции още 0.7 млрд. лв. Допълнителна ликвидност в системата на стойност 7 млрд. лв. ще дойде от намаление на чуждестранни експозиции на българските търговски банки.

Наред с това БНБ ще приложи допълнителни мерки, с които да гарантира безпроблемното функциониране на валутния борд, наличнопаричното обращение, платежните системи и банковия надзор.

В съобщението на БНБ се посочва, че централната банка е в постоянен и активен контакт в рамките на Европейската система на централните банки и Европейския банков орган за координиране на действията по адаптация и приложение на общоевропейската банкова регулативна рамка.

Също така се посочва, че БНБ следи „много внимателно ситуацията и има пълната готовност да предприеме допълнителни мерки, ако такива мерки се наложат“.

Централната банка призовава за въздържане от предложения за административни и законодателни решения, които могат да имат разрушително въздействие върху финансовата система на държавата.

Коментари: 0