НАТО е подготвен за киберопасностите на бъдещето

Алиансът идентифицира заплахите в зародиш и се работи средоточието, за да може да е политически, военно и морално силен

Байба Браже: Помощник генерален секретар на НАТО:

НАТО е подготвен за киберопасностите на бъдещето

Байба Браже, помощник-генералният секретар на НАТО по публична дипломация

Снимка: Красимир Свраков

Енея Георгиева Автор: Енея Георгиева

През последните месеци постигнахме много в различни области, като здравеопазването и образованието, но отговорността за случващото се в облачното пространство не я носят само националните държави, а всеки един от нас като техен гражданин. Необходимо е да сме подготвени, критични и знаещи достатъчно за материята, за да не си навредим сами. Това коментира по време на конференцията за киберсигурност Sofia CyberSec 2020 помощник генералният секретар на НАТО по публична дипломация Байба Браже.

Киберсигурността набираше все по-голямо значение за всички, а днес е по-осезаемо от всякога, че нейната роля е ключова. Дигитализацията е във всички сегменти от ежедневието ни и това ни прави по-свързани, но крие рискове за безопасността ни.

НАТО идентифицира тази заплаха преди години и не е спирал да работи усилено, за да гарантира сигурността в киберпространството“, сподели Браже.

„Действията на Алианса са прозрачни и насочени към колективната защита, което включва усилия за опазване на интернет структурата и мрежите, които ние посещаваме всекидневно. Провеждат се различни операции и се следи за спазването на международното право, защото кибератаките са сериозна заплаха за сигурността на страните членки“, добави помощник генералният секретар.

През 2019 г. Алиансът идентифицира кибервойните като опасност, от която трябва да се пазим с всички налични сили. Оттогава на атаките в дигитална среда се гледа като на нападение, което активира Член 5 (бел. ред . атака срещу една държава членка на НАТО означава атака срещу всички негови членове).

„Няма страна, която да е защитена от зловредно проникване в системите й. Виждаме, че кибервойните стават по-често срещани и всички страдаме от растящата заплаха. НАТО е ангажиран с провеждането на учения и постоянно разраства екипа си от киберексперти, които да се борят с усложняващата се обстановка“, коментира Браже.

Алиансът е поел задачата да осигурява защита и в различни ключови сектори като енергетика, транспорт, комуникации и здравеопазване. Изготвя се мониторинг на случващото се на база на различни критерии, след което се работи усилено с медиите, за да се гарантира прозрачност и достатъчна информираност за самата материя на заплахата. Вече имаме примери, че този похват работи и се осъществяват координирани действия, опазващи мира.

НАТО се адаптира към новата среда и е подготвен за киберопасностите на бъдещето според помощник генералния секретар. Поел е отговорността да защитава света от опасностите, които застрашават мира. С действията си показва, че тайната в изпълнението на тази роля е да се полагат усилия преди проблемите да са се разраснали.

НАТО прави инвестиции в инфраструктурата на киберпространството, идентифицира заплахите в зародиш и работи съсредоточено, за да може да е политически, военно и морално силен“, сподели Браже.

Коментари: 0