„Бритиш Американ Табако“ е в топ 3 по устойчиво развитие

Компанията е на първо място в света в сектора на храните и тютюневите изделия

„Бритиш Американ Табако“ е в топ 3 по устойчиво развитие

Снимка: Wikipedia

612 ~ 2 мин. четене
Автор: Economic.bg

„Бритиш Американ Табако“ (БАТ) е третата най-високо оценена компания от водещия британски борсов индекс FTSE-100 за своите постижения в областта на екологията, социалните въпроси и корпоративното управление (ESG). Индексът се изготвя от Refinitiv, глобален доставчик на данни за финансовите пазари и дъщерно дружество на London Stock Exchange Group. БAT постигна ESG резултат 91 от възможен 100 и е най-високо оценената компания в сектора на храните и тютюневите изделия в световен мащаб.

Отличието е поредното признание за БАТ в ESG сферата. През 2020 г. компанията спечели над 200 награди, а само от началото на тази година вече бе отличена със:

 • Златен клас в S&P Global’s Sustainability Yearbook, затвърждавайки мястото си сред най-добре представящите се компании при управлението на ESG показатели;
 • Най-висок рейтинг в Institutional Shareholder Services’ (ISS) Social Disclosures Quality Score, който определя най-добрите устойчиви практики;
 • Рейтинг „BBB“ в последната класация на MSCI ESG, който помага на инвеститорите да идентифицират и разберат финансово значимите рискове по отношение на ESG;
 • Присъствие в списъка с най-добри компании на CDP Climate – А List, и член на Борда на лидерите на ангажираността на доставчиците, като и двете постижения идват за втора поредна година, отличавайки действията на компанията за справяне с изменението на климата;
 • Отличие за „Най-добър глобален работодател“ от Института за най-добри работодатели за четвърта поредна година.

През март 2021 г. БАТ обяви, че си поставя още по-високи цели по отношение на опазване на околната среда занапред, сред които са:

 • Постигане на въглеродна неутралност на активностите си до 2050 г.;
 • 100% употреба на възобновяема електрическа енергия до 2030 г.;
 • 100% от всички производствени обекти да бъдат сертифицирани от Алианса за управление на водите (AWS) до 2025 г.;
 • 100% от всички производствени обекти да генерират нулев отпадък за депониране до 2025 г.

„Спечелването на над 200 награди през 2020 г. беше изключително признание за нашите постижения и показва, че сме на път да изградим устойчив бизнес на бъдещето. Радваме се, че сме класирани като една от трите най-добри FTSE-100  компании в областта на ESG и това е още едно признание за нашите постижения. През 2020 г. се ангажирахме с нови амбициозни цели в тази посока, за да осигурим едно по-добро утре за потребителите, обществото и нашите инвеститори и сме на път да ги постигнем“, коментира Рам Аданки, директор на компанията за Район Централна и Южна Европа.

По-рано този месец БАТ публикува своя годишен ESG доклад, демонстриращ значителен напредък спрямо целите на компанията, включително:

 • Увеличаване на потребителите на негорими продукти (продукти, при които липсва процес на горене) с 3 млн. до 13,5 млн. в края на 2020 г.;
 • Ръст на приходите от нови категории продукти от 15% през 2020 г. спрямо 2019 г.;
 • Увеличаване употребата на възобновяема енергия до 26%, което е с 10% повече спрямо миналата година, и намаляване с над 30% на общите въглеродни емисии от 2019 г. насам;
 • Намаляване на използваната вода от водни източници с близо 11% от 2019 г. насам;
 • Провеждане на над 38 000 обучителни сесии за правата на човека сред повече от 390 000 души по цялата верига за доставки на компанията;
 • Постигане на 38% представителност на жените, които заемат управленски позиции.
Коментари: 0