Брюксел влага 450 млн. евро в киберсигурността

България също разработва мерки в тази насока

Брюксел влага 450 млн. евро в киберсигурността

Европейската комисия стартира ново публично-частно партньорство в областта на киберсигурността, от което се очаква до 2020 г. да доведе до инвестиции в размер на 1,8 млрд. евро.

ЕС ще инвестира 450 млн. евро в него по програмата си за изследвания и иновации Хоризонт 2020. Очаква се участниците на пазара на киберсигурност да инвестират 3 пъти повече.

Партньорството ще включва и членове на националните, регионалните и местните публични администрации, изследователските центрове и академичните среди.

Целта му е да насърчава сътрудничеството на ранен етап от процеса на научни изследвания и иновации и да създаде решения за киберсигурност за различни сектори като енергетика, здравеопазване, транспорт и финанси.

„Последните политически развития в Европа демонстрираха, че нашият континент, държави и съюз се нуждаят сигурност във всичките й форми. В света на цифровите технологии, където около 80% от компаниите в ЕС са били жертва на поне една кибератака през последната година, тя е по-необходима от всякога.

Приветствам гласуването на Директивата за мрежова и информационна сигурност (МИС) и се надявам в бъдеще европейските институции по-бързо да намират съгласие по теми, изискващи спешни решения за гражданите и бизнеса“. Това заяви евродепутатът от ГЕРБ/ЕНП Ева Паунова.

„Последните промени по директивата позволиха вкарването на текстове в полза на малките и микро-предприемачи. Те ще бъдат изключени от режима за киберсигурност, приложен върху доставчици на дигитални услуги, като облачни услуги, търсачки и онлайн магазини, което ще им спести големи разходи“, коментира още Паунова.

Според нея друг важен елемент от Директивата МИС е създаването на Групи за сътрудничество между държавите-членки, които да подпомагат и улесняват стратегическото сътрудничество и работата на техническо ниво.

Първоначалният текст на директивата бе предложен от ЕК през 2014 г., а компромисният му вариант бе договорен между Съвета на ЕС и ЕП през декември 2015 г.

Към момента България разработва своята Национална стратегия за киберсигурност. На 1 юли 2016 г. в Държавен вестник бе публикувано изменение на Закона за електронно управление, с което се създаде нова агенция към Министерски съвет, както и ново държавно предприятие, които ще бъдат пряко ангажирани с мрежовата и информационна сигурност, както и с транспонирането на директивата.

Коментари: 0