БСП пак предлага отмяна на плоския данък

Доходите да се облагат със ставки от 10 до 27% според размера им, гласят промените

БСП пак предлага отмяна на плоския данък
3767 ~ 2 мин. четене
БСП отново предлага отмяна на плоския данък. Депутатите от парламентарната група на БСП Лява България са внесли в Народното събрание проект на закон за промяна на Закона за данъците върху доходите на физическите лица, с който се предлага въвеждането на прогресивно облагане.

Проектът предвижда необлагаем минимум в размер на минималната за страната работна заплата. За по-високите доходи ставките започват от 10% и достигат до 27%. 

Доходите над размера на МРЗ до 1000 лева да се облагат с 10% данък за горницата над МРЗ, предвижда проектът. 

За доходи от 1000 до 2000 лева се дължат данъците за предходния ред, плюс 15% за горницата над МРЗ е 15%. 

При доходи между 2000 и 5000 лева облагането е предходното, плюс 20% за горницата над МРЗ. Ставката нараства до 25% за доходи от 5000 до 10 000 лева и на 27% за доходи над 10 000 лева.

Необлагаемият минимум се завишава с 15% за първо дете и с 10% за второ и трето дете до навършване на пълнолетието им, гласят още промените.

Проектът предлага прогресивно облагане и за доходите от стопанска дейност, наеми или друго възмездно предоставяне на имуществени права. Тук се предлага 10% ставка върху годишна данъчна основа до 12 000 лева. Когато основата е от 12 000 до 24 000 лева, данъкът е 1200 лева, плюс 15% за горницата над 12 000 лева.

При основа между 24 000 и 60 000 лева се предлага данък от 3000 лева, плюс 20% от горницата над 24 000 лева. 

За данъчна основа от 60 000 до 120 000 лева данъкът става 10 200 лева, плюс 25% от горницата над 60 000 лева.  Най-високата ставка е за основа над 120 000 лева, където се предлага данък от 25 200 лева, плюс 27% върху горницата над 120 000 лева.

Това не е първият проект на БСП за отмяна на плоския данък и въвеждането на прогресивно облагане, но досега предложенията са били отхвърляни.

Проектът на левицата предвижда влизане в сила на новото облагане от 1 януари 2017 г.

В мотивите на депутатите се посочва, че промяната на облагането ще отговори на потребностите на обществото за устойчиво социално-икономическо развитие, като се установи диференцирана данъчна тежест за различните групи данъкоплатци с различни размери на доходите. Според тях сега прилаганата единна ставка е фактор за задълбочаване на социално-икономическото неравенство. 

По предлаганата скала завишение на данъците ще има само за лицата с доходи, превишаващи два пъти средната работна заплата за страната (над 1840 лева на месец). Това обаче нямало да се отрази значително на стандарта им на живот, посочват вносителите на проекта.

Според БСП очакваният ефект от предлаганата данъчна реформа е стимулиране на потреблението, предимно на стоки и услуги от първа необходимост. Не се очаква бюджетните приходи от данъците на физическите лица да намалеят.

Чрез предлаганата реформа се въвежда и елемент на семейно подоходно облагане, тъй като необлагаемият минимум се увеличава с определен процент за първо, второ и трето дете. Така, според БСП, се създават условия за пълноценно отглеждане на децата.

Законопроектът е качен на сайта на парламента.
Подкрепи Economic.bg