„Булгаргаз“ предлага ново голямо поскъпване на природния газ

Държавното дружество предлага цената да скочи с близо 12% през август заради търговията на международните газови пазари и петрола

„Булгаргаз“ предлага ново голямо поскъпване на природния газ

Снимка: Pixabay

1024 ~ 3 мин. четене
Economic.bg Автор: Economic.bg
Цена на газа

„Булгаргаз“ предлага поредно увеличение на цената на природния газ – този път с близо 12% за август. Това не е окончателното увеличение и то може да е дори по-голямо, когато Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) се събере за взимане на окончателно решение на 1 август. Така се случи предходните няколко месеца, като за юли цената беше увеличена с повече от 10%.

Енергийният регулатор е длъжен да се съобрази с икономическите фактори. Дори с предвиденото увеличение за м. август цената на природния газ у нас се очаква да остане с близо 15 лв. по-ниска от цените на европейските газови хъбове“, коментира председателят на КЕВР Иван Иванов по време на днешното открито заседание.

Цената за август, по която общественият доставчик ще продава природен газ на крайните снабдители и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия, е определена от „Булгаргаз“ на 55.84 лв./MWh  (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС).

Изпълнителният директор на „Булгаргаз“ ЕАД Николай Павлов е пояснил, че след внасянето на заявлението на 09 юли 2021 г. цените на европейските газови пазари продължават да се повишават и към днешна дата достигат над 35 евро/MWh. Прогнозите показват, че за периода септември-декември 2021 г. очакваните стойности на синьото гориво ще достигнат 39-40 евро/MWh. От изнесените от него данни стана ясно, че котировките на петрола продължават се задържат на високи нива - 74-75 щатски долара за барел.  

Независимо от това цената, която „Булгаргаз“ ЕАД ще предложи за месец август, ще бъде значително по-ниска от актуалните цени на европейските газови борси“, каза изпълнителният директор на дружеството.

По повод на изнесените данни председателят на КЕВР доц. Иван Иванов коментира, че за съжаление до края на 2021 г. не може да се очаква сериозен спад на цените на природния газ на европейските пазари, влияние върху които оказва и развитието на епидемичната обстановка. Според него запазващите се високи цени на петрола, който е елемент от ценовата формула на природния газ, не дават възможност за постигане на по-ниска цена.

Предложението на обществения доставчик за цената на природния газ е съобразено с условията по търговските договори за доставка с ООО „Газпром экспорт” и азербайджанската компания и споразуменията към тях. Във връзка с образуването на цената на вход на газопреносни мрежи съгласно чл. 17, ал. 3 от НРЦПГ „Булгаргаз“ ЕАД  е представило към заявлението справка за общото количество природен газ за м. август 2021 г. и относителния дял на количествата за обществена доставка на природен газ, по програмата за освобождаване на природен газ, както и по двустранните договори за доставка на природен газ. 

Предложената цена включва цена на природния газ на вход на газопреносните мрежи, компонента по чл. 17, ал. 7 от НРЦПГ за дейността „обществена доставка, както и компонента по чл. 11а, ал. 2 от НРЦПГ, покриваща разходите на "Булгаргаз" ЕАД за съхранение на количества в подземното газово хранилище „Чирен“ в изпълнение на задължения по Плана за действие при извънредни ситуации. 

При утвърждаването на цената на природния газ КЕВР отчита заявените прогнозни количества природен газ от внос за вътрешния пазар, променените условия по договора за доставка между "Булгаргаз" ЕАД и ООО "Газпром экспорт", условията по договора за доставка с азербайджанската компания и споразуменията към него, както и усреднения валутен курс на БНБ на лева спрямо чуждестранната валута, в която се заплаща внасяния в страната природен газ. Правомощията на Комисията са единствено да установи дали заявлението на "Булгаргаз" ЕАД отговаря на изискванията на Наредба № 2 за регулиране на цените на природния газ и на договорите за доставка с дружествата.

Подкрепи Economic.bg