БВП нараства с 3.4% през първото тримесечие на 2019 г.

Той достига 23.8 млрд. лева

БВП нараства с 3.4% през първото тримесечие на 2019 г.
1072 ~ 1 мин. четене

През първото тримесечие на 2019 г. брутният вътрешен продукт (БВП) нараства с 3.4% спрямо първото тримесечие на предходната година и с 1.1% спрямо четвъртото тримесечие на 2018 г. Това става ясно от сезонно изгладените данни на Националния статистически институт (НСИ).

Според експресните оценки на НСИ за първото тримесечие на 2019 г. БВП в номинално изражение достига 23.8 млрд. лева. Реализираната добавена стойност през първото тримесечие на 2019 г. е 20.3 млрд. лв.

Най-голям дял в БВП заема крайното потребление (83.9%), което в стойностно изражение възлиза на 20 млрд. лева. През първото тримесечие на 2019 г. бруто капиталообразуването е 3.82 млрд. лв. и заема 16% относителен дял в БВП. Външнотърговското салдо е положително.

През първото тримесечие на 2019 г. принос за регистрирания икономически растеж има увеличението на износа на стоки и услуги - с 1.8%, крайното потребление - с 0.3%, и бруто образуването на основен капитал - с 0.2%.

През първото тримесечие на 2019 г. спрямо същото тримесечие на предходната година брутната добавена стойност се увеличава с 3%. Крайното потребление регистрира положителен икономически растеж от 3.5%. Бруто образуването на основен капитал отчита ръст от 2.6% през първото тримесечие на 2019 г. спрямо съответното тримесечие на предходната година по сезонно изгладени данни. Износът на стоки и услуги се увеличава с 5%, а вносът на стоки и услуги - с 1.7%.

Коментари: 0