България е най-добрата държава в Европа за работа на жени

Българките ползват най-дългото майчинство в света и са на второ място по най-много заети ръководни постове

България е най-добрата държава в Европа за работа на жени

Снимка: Unsplash

Що се отнася до равенство между половете на работното място, скандинавските страни традиционно водят класациите. Ново проучване, проведено от агенцията за дигитален маркетинг Reboot, базирана в Лондон, откроява България като една от най-добрите европейски страни за работа на жени. Чрез оценка на различни фактори, които допринасят за успеха на жените на работното място, агенцията създава свой собствен базов индекс, за да определят кои европейски държави предлагат най-добри перспективи за професионалистите от женски пол.

Методологията включва данни от различни доклади на европейски институции, като Европейския институт за равенство между половете и други. Общият брой точки, по които са класирани различните държави, се формира на базата на различни фактори – икономическа възможност, жени на ръководни постове, както и политики, свързани с отпуск по майчинство. Максималният брой точки е 300.

България - 236.6 точки

България получава 236.6 точки и така се нарежда на първо място в класацията. Изследването е установило, че държавата ни има един от най-добрите социални пакети за майчинство в Европа.

„Страната позволява на майките да вземат минимум 58.6 седмици почивка (410 дни) - най-дългият минимален отпуск по майчинство в света и плаща 90% от пълната им заплата по време на отпуска“, се посочва в анализа. В резултат на това страната отбелязва перфектен резултат от максималните 100 точки по този индекс.

По брой жени на ръководни постове, страната ни получава 90 точки и се нарежда на трето място – с 10 пункта по-малко от Норвегия, която е на първо място по този индекс. Според проучването 22.1% от жените в България заемат ръководни роли. България остава в средата на индекса „икономически възможности“ (разликата в заплащането между половете), взимайки 46.6 точки.

Хърватия - 229.8 точки

На второ място и с едва 6.7 точки по-малко от България е Хърватия, с общ сбор от 229.9 точки. Страната също предлага един от най-добрите пакети за отпуск по майчинство в Европа, което ѝ отрежда 96.6 точки в индекса. Хърватските родители могат да очакват пълната си заплата за седмиците, в които ползват отпуск по майчинство. Те имат един от най-дългите минимални периоди на отпуск по майчинство (30 седмици, или 210 дни), според проучването.

Изглежда че страната също е на прав път с разликата в заплащането между половете, тъй като е втора по точки за икономическа възможност. Проучването е показало, че средно 11.95% от хърватските жени заемат ръководни роли.

Естония – 200 точки

Естония е третата най-добра европейска държава за работа на жени. Що се отнася до пакетите за майчинство и броят на жените на ръководни роли, Естония е сред първите 10 в Европа. Майчинството се плаща на 100% от работната заплата, а процентът на жените на ръководни постове е 18.5%.

Норвегия и Словакия – 209.9 точки

Норвегия и Словакия си поделят четвъртото място в класацията с общ брой точки – 209.9. Като се има предвид, че скандинавската държава е най-равнопоставената по отношение на полове, не би трябвало да е изненадващо, че е и най-добрата европейска държава, която предлага ръководни роли на жените. Всъщност, според анализа една четвърт от главните изпълнителни директори или изпълнителните роли в страната се заемат от жени (24.8%). Въпреки това Норвегия има един от най-лошите пакети за майчинство. Страната предлага само 13 седмици платен отпуск (19 дни) и 94% от пълната заплата по време на отпуск по майчинство.

Словакия се нарежда на трето и пето място по своите пакети за майчинство и жени на ръководни роли. Предлагайки три четвърти от заплатата на майката, докато е в отпуск по майчинство и 19.75% от словашките жени, изпълняващи длъжността изпълнителен директор, страната получава съответно 93.3 и 83.3 точки по двата индекса. Тя обаче не се справя толкова добре, когато става въпрос за разликата в заплащането между половете.

Холандия – 206.5 точки

Холандия се нарежда на пето място, само с 3.4 точки по-малко от Норвегия и Словакия и с общ резултат от 206.5 точки в класацията. Почти няма разлика в заплащането между жените и мъжете там. Така страната получава доста високи точки по този индекс – 93.3. Тя предлага 100% напълно заплатен отпуск за родители и само 16 седмици минимален отпуск по майчинство (112 дни), което е с 43.6 седмици по-малко от България на първо място.

Анализът установява, че 15.5% от холандските жени работят на лидерски позиции, което е по-добре от съседните държави, като Белгия (10.55%) и Германия (6.75%).

Най-лошо представените държави за работа на жени

Турция – 39.9 точки

Що се отнася до равенството на заплатите и прогнозния доход в сравнение с мъжете, Турция е с най-ниски резултати. В класацията Global Gep Gap Index 2020 южната ни съседка има най-ниския резултат от всички 30 държави (0.635), което води до резултат от само 6.6 точки (28-мо място) по индекса за икономически възможности.

Според проучването турските жени са изправени пред дискриминация, що се отнася до лидерството и майчинството, тъй като само 7.15% от тях заемат ръководни длъжности. Също така получават 66% от пълната си заплата, докато са в отпуск по майчинство за 16 седмици (112 дни). В резултат на това Турция получава 13.3 точки за лидерство и 20 точки за индекса за майчинство, класирайки се съответно на 26-то и 23-то място.

Португалия – 69.9 точки

Въпреки че има 30 точки повече от Турция, Португалия също е сред 10-те най-лошо класирани страни в проучването.

Въпреки че португалските жени получават пълен платен отпуск, те имат най-краткия минимален период на отпуск по майчинство в света - само шест седмици (42 дни).

10.8% е процентът на жените, които заемат ръководни позиции (изпълнителен директор). Страната получава и нисък брой точки по отношение на равенството на заплатите между мъже и жени.

Австрия – 72 точки

Третата най-лошо представяща се държава е Австрия.

В сравнение с 30-те други европейски държави в проучването, австрийските жени са дискриминирани, когато става въпрос за ръководни роли. Процентът на жени на ръководни позиции е само 5.35%. Все пак, държавата осигурява 100% от работната заплата по време на майчинство на жените.

„Общите резултати показват, че има известен напредък по отношение на равенството между половете на работното място в Европа. Балканските страни като България и Хърватия се класираха високо, което показва, че се правят някои подобрения. Въпреки това разочароващите позиции на богатите западноевропейски страни като Германия и Дания потвърждават, че напредъкът към равенството между половете остава бавен в Европа“, коментира главен изпълнителен директор и съосновател на агенцията, Наоми Ахарони.

„Жените все още са изправени пред многобройни предизвикателства, що се отнася до равенството между половете на работното място, което включва не само разлика в заплащането. Пандемията от коронавирус само увеличи броя на предизвикателствата, пред които са изправени жените. Ситуацията беше почти непосилна особено за работещите майки."

Коментари: 0