България се готви да забрани еднократните пластмасови изделия

Предстои използването на 8 вида пластмасови изделия за еднократна употреба да се забрани в целия Европейски съюз ЕС

България се готви да забрани еднократните пластмасови изделия

Снимка: Pixabay

Няколко месеца преди да влезе в сила директивата на ЕС относно намаляването на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда, България започва подготовка за приложението ѝ. Министерство на околната среда и водите (МОСВ) е публикувало Проект на национален план за управление на отпадъците 2021-2028 г., в който се очертават следващите стъпки в поетапната забрана на някои видове пластмаса.

Предстои от 3 юли да бъде забранено използването на 8 вида пластмасови изделия за еднократна употреба в целия Европейски съюз (ЕС), включително и в България. Засега стратегията на МОСВ е на ниво обществено обсъждане и до пролетта ще бъдат подготвени законови текстове.

Пластмасовите продукти, които трябва да бъдат забранени съгласно директивата, включват прибори за хранене (вилици, ножове, лъжици, пръчици за хранене); чинии; сламки; клечки за уши; бъркалки за напитки; пръчици за балони, съдове за храна, изработени от експандиран полистирен; продуктите, изработени от оксо-разградима пластмаса.

МОСВ иска да намали и използването на найлоновите торбички за пазаруване. Целта е от 70 средно на човек годишно сега, през 2028 г. бройката да е свита до 40. За да се постигне това, РИОСВ ще правят проверки в търговските обекти всяка година дали за торбичките се плаща такса. Освен това ще се насърчава по-дългото използване на уреди в домакинствата и те да бъдат ремонтирани, ако се повредят, вместо да се заменят с нови.

В стратегията са заложени и други наскоро приети от европейско законодателство в пакета „Кръгова икономика“ мерки. Поставят се по-специални изисквания към едни от най-широко разпространените пластмасови опаковки, а именно пластмасовите бутилки за напитки за еднократна употреба. По-конкретно се поставя изискването всяка държава членка да гарантира, че:

  • от 2025 г. някои бутилки за напитки трябва да съдържат най-малко 25% рециклирана пластмаса, а от 2030 г. - най-малко 30%;
  • държавите-членки да осигурят разделното събиране с цел рециклиране на пластмасови бутилки за еднократна употреба до 3 литра  на ниво най-малко 77%  до 2025 г. и до 2029 г. -  90%.

В плана се казва, че страната ни е в много по-благоприятна ситуация от средното европейско ниво по отношение на количествата генерирани отпадъци от опаковки, но е необходимо да се провеждат много по-целенасочени мерки за предотвратяване образуването на отпадъци от опаковки и повторно използване на опаковки, където това е възможно. Особено важно е провеждането на широки информационни кампании сред обществеността, предвид многобройните източници, които ежедневно генерират такива отпадъци на територията на цялата страна.

Необходимо е да се подобрят и разширят системите за разделно събиране на отпадъците от опаковки, предвид нарастването на количествените цели за рециклиране и оползотворяване на отпадъците от опаковки, както и специфичните цели за разделно събиране на пластмасовите бутилки за еднократна употреба до 3 литра.

Коментари: 0