България трябва да внесе 100 млн. лв. в Паневропейския гаранционен фонд

Правителството прати за одобрение в парламента споразумението с Европейската инвестиционна банка

България трябва да внесе 100 млн. лв. в Паневропейския гаранционен фонд

Снимка: Unsplash

Симона Димитрова Автор: Симона Димитрова

Правителството предлага на Народното събрание да ратифицира Споразумението за принос между България и Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) по отношение на Паневропейския гаранционен фонд, създаден в отговор на COVID-19. В това споразумение е записан размерът на финансовия принос на страната ни, критериите за допустимост на малките и средни предприятия и това, което ще се гарантира по линия на фонда, нивата на риска, поемащи се от ЕИБ и ЕИФ, както и начисляваните такси и лихви.

Приносът на всяка страна се определя като процент от общия размер на фонда (25 млрд. евро), съответстващ на дела на държавата членка в капитала на ЕИБ. Това означава, че България трябва да внесе 0.21% от общия капитал, или 51.25 млн. евро (100 млн. лв.).

В предложението за ратифицирането е включено и Споразумението за гаранция при първо поискване между първоначалните гаранти и присъединяващите се впоследствие гаранти.

България подписа двете споразумения на 9 юли 2020 г., а от страна на ЕИБ те бяха подписани на 24 август 2020 г. Сега трябва и българският парламент да с произнесе.

Паневропейският гаранционен фонд е създаден на 23 април 2020 г. като част от цялостния пакет от мерки на Европейския съюз и Европейската инвестиционна банка за минимизиране на икономическите последици на пандемията от COVID-19.

Крайните получатели са основно малки и средни предприятия, но също и предприятия със средна капитализация - корпорации и публични предприятия, предоставящи важни услуги и по-специално в областта на здравеопазването, медицинските изследвания и образованието.

Коментари: 0