Българските тунели са твърде опасни за Европа

Европейската комисия е изпратила мотивирано становище до София и очаква до два месеца да има план за действие

Българските тунели са твърде опасни за Европа

Снимка: Economic.bg/Архив

Европейската комисия изпрати мотивирано становище до България и още четири държави членки заради неспазване на всички изисквания на правилата за безопасност на пътните тунели с дължина над 500 метра.

Днешното становище идва, след като през октомври 2019 г. Еврокомисията е изпратила официално уведомително писмо до страната ни. Сега България има два месеца, за да уведоми ЕК какви мерки са предприети с цел обезопасяване на тунелите по стандарт.

Освен това Европейската комисия е изпратила официално уведомително писмо до България и по друг въпрос – санирането. Все още страната ни не е представила своите национални дългосрочни стратегии за саниране. Държавите членки трябваше да представят стратегиите си до март 2020 г.

ЕК изпраща и последно предупреждение на България заради системни слабости при прилагането на законодателството на ЕС относно природата.

В зоните по „Натура 2000“ могат да се извършват икономически дейности, при условие че няма неблагоприятно въздействие върху целостта на зоните. В България кумулативното въздействие от съществуващи и одобрени планове и проекти в зони по „Натура 2000“ систематично не е било вземано предвид при оценяването на въздействието на нови планове и проекти, се казва в писмото на Европейската комисия.

Вследствие на това е разрешено извършването на множество промени, представляващи сериозна заплаха за постигането на целите за опазване на природата. Комисията започна процедура за установяване на нарушение и изпрати допълнително официално уведомително писмо на България през юли 2018 г. Нови жалби и проверка на разрешения, дадени в зони по „Натура 2000" през 2019—2020 г., показват, че този структурен проблем все още е налице и продължават да се издават разрешения за планове и проекти въз основа на недостатъчни оценки или дори при липсата на подходящи оценки. България разполага с два месеца, за да отстрани нарушението. В противен случай Комисията може да сезира Съда на ЕС.

Коментари: 0