Бюджетът дава още 16 млн. лв. за обезщетения и бонуси за преподаватели

По-голямата част от парите са предвидени за обезщетения за съкращаване на персонал през юли и август

Бюджетът дава още 16 млн. лв. за обезщетения и бонуси за преподаватели
Допълнително 16 млн. лв. от Централния бюджет ще бъдат отпуснати за оптимизация на училищната мрежа и детските градини, реши Министерският съвет на днешното си заседание. Кабинетът одобри трансфер в размер на 12.3 млн. лв. по бюджетите на общините, а другите 3.93 млн. лв. ще бъдат преведени на Министерството на образованието и науката (МОН).

Местната власт ще получи парите за финансиране на дейности по модул „Оптимизиране на вътрешната структура на училищата, детските градини, ученическите общежития и регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващо образование“ от Националната програма „Оптимизация на училищната мрежа“. С тях ще бъдат изплатени обезщетения за юли и август 2017 г. при намаляване на числеността на персонала поради промяна в структурата и състава му, както и за обезщетения при прекратяване на трудовите правоотношения на друго основание. Включени са и обезщетения на персонала при преструктурирането на мрежата чрез закриване или преобразуване на училища, детски градини, общежития и регионални центрове.

Парите по бюджета на просветното министерство са предоставени за изплащане на допълнително възнаграждение за постигнати резултати от труда на директорите на общинските детски градини, училища, центрове за подкрепа за личностно развитие и за специална образователна подкрепа.
Коментари: 0