„ЧЕЗ Разпределение“ въвежда автоматизирана система за управление на мрежата

Бъдещето на електроразпределението е в „умните“ мрежи, смята директорът на дружеството

„ЧЕЗ Разпределение“ въвежда автоматизирана система за управление на мрежата
1548 ~ 4 мин. четене
През последното десетилетие сме свидетели на бурен растеж на технологиите в енергетиката. Навлизането им във всеки етап от управлението на мрежата скоро ще бъде факт. Това казва Петър Холаковски, изпълнителен директор на „ЧЕЗ Разпределение България“. По неговите думи това налага електроразпределителната мрежа  да се управлява от добре обучени специалисти.

„Затова ние сме насочили много усилия към образованието на младите хора. Надяваме се това да допринесе за създаването на квалифицирани специалисти в ютилити сектора и да им покаже, че в ерата на технологиите той се нуждае от човешки ресурс и за тях има бъдеще в него“, казва Холаковски.

Той обяснява, че компанията работи упорито за създаване на възможности за професионално насочване, подготовка и реализация на млади служители чрез ефективно партньорство между фирмата и образователните институции. „Един от последните ни проекти в тази посока е изграждането на модерен Технически учебен център. Той включва технически полигон с умален модел на електроразпределителната мрежа и технологични зали за теоретична подготовка. В него ученици, студенти и служители на компанията се обучават  и  проверяват уменията си за работа в напълно реалистична среда – при пълна симулация на мрежата“, казва Петър Холаковски. Целта на този проект е да хармонизира това, което младите хора учат, с нуждите на компанията.

„Бизнесът, не само при нас, но и при всички електроразпределителни дружества се променя по отношение на засилена автоматизация и нови технологични възможности, а именно –  изграждането и внедряването на „умни“ мрежи. В бъдеще те ще бъдат все по-обвързани с развитието на потребностите на клиентите, независимо дали са в областта на енергийната ефективност или са свързани с решения във връзка с производството на енергия за собствени нужди, или с намаляването на вредните емисии чрез употребата на електромобили“, казва още директорът на „ЧЕЗ Разпределение България“.

В тази връзка „ЧЕЗ Разпределение“ стартира с въвеждането на автоматизирана система за управление на мрежата, чрез която се събира цялата налична информация за работата на мрежата и, чрез която могат да се извършват дистанционни операции. „По този начин управляваме 10 подстанции и 44 възлови станции. Преди няколко години започнахме и монтирането на сигнализатори. Те дават информация в реално време за мрежата и повредени участъци. Системата осигурява времето за локализиране на авариите да бъде намалено повече от два пъти. Благодарение на устройствата, диспечерите са в състояние да насочват аварийните екипи с много по-голяма точност“, обяснява Холаковски и добавя, че по-късно ЧЕЗ започва да инсталира и на т. нар. дистанционно управляеми мощностни разединители и реклоузъри. „Първите дават възможност за наблюдение на мрежата и изключват дистанционно повредените участъци, а вторите дори се изключват сами автоматично. Тези нововъведения позволяват минимизиране на броя на засегнатите клиенти от евентуални повреди“, казва той.

Според него автоматизирането на мрежата непременно трябва да бъде във фокуса на дейността на всички дружества, които поддържат електроенергийна инфраструктура.

По отношение на дистанционно обслужвани електромери, които компанията инсталира поетапно, Петър Холаковски коментира, че проектът стартира през 2017 г. с избор на технологии и подготовка на мрежата. „Основните функционалности на автоматизираната система са дистанционното отчитане, включване и изключване. Проектът предвижда в следващите 4 години да монтираме близо 600 хил. уреда. След предварителен обстоен анализ са избрани местата за изграждане на автоматизираната система, така че тя да донесе максимален ефект за повишаване на качеството и сигурността на електрозахранването на клиентите и процеса на обслужването им. Всичко това пряко ще повлияе и на клиентската удовлетвореност“, обяснява той.

Идеята на системата е, че ще доведе до намаляване на разходите и повишаване на надеждността на мрежата. „Това е един модерен подход към нея, който ще ни даде възможност да имаме поглед в реално време върху консумацията. По този начин ще имаме много по-голям контрол. Този много по-стриктен контрол ще ни даде възможност да реагираме незабавно при нужда“, казва директорът на ЧЕЗ.

Той добавя, че фокусът на компанията е да удовлетворява нуждите на клиентите и развитието на технологиите днес ни помага в осъществяването на тази мисия. „Всеки един процес в дружеството е обвързан с внедряването на нови съоръжения, нови технологии. В момента въвеждаме в употреба нов уред за установяване на незаконни присъединявания към електроразпределителната мрежа. Снабдяваме всички екипи, които проверяват за нарушения, с т.нар. рефлектометри. Уредите позволяват  разкриване на допълнителни незаконни връзки към проводниците с точност до 99%, като при проверка всички кражби се установяват веднага. Полагаме и съвсем нов тип кабели 110 kV, произведени по нова технология – омрежен полиетилен. Те не съдържат мед и не представляват интерес за крадците. Изолацията им не съдържа деривати на нефта и не създава опасност от замърсяване на природната среда. Имат по-високо сечение и по-големи преносни възможности“, обяснява мениджърът.

Според него енергийният сектор ще добие съвсем различни измерения. Основен фокус на енергийната политика ще бъдат т.нар. „смарт“, или интелигентните градове. „Домакинствата и малкият бизнес ще произвеждат сами електричество и ще бъдат енергийно независими. В същото време дигиталните технологии и иновациите ще намалят вредните емисии, ще подобрят услугата, която електроразпределителните дружества  предлагат, и ще осигурят по-добро качество на живота. Секторът ще става все по-интересен и динамичен“, добавя Холаковски.
Коментари: 0