Чуждите инвестиции през март са 22 млн. евро

Нетният поток от инвестиции на чуждестранни лица в недвижими имоти е отрицателен

Чуждите инвестиции през март са 22 млн. евро

Снимка: Pixabay

988 ~ 1 мин. четене
Георги Желязков Автор: Георги Желязков

Преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в България през февруари са едва 21.9 млн. евро, показва статистиката на БНБ. Въпреки скромният размер сумата е тройно по-голяма спрямо същия месец на 2018 г.

Регистрираната стойност на ПЧИ през  втория месец на годината е изцяло под формата на дългови инструменти, т.е. това са пари, които са отпуснати от компаниите майки на българските им дружества. Тези пари трябва да се върнат в даден момент.

Дяловият капитал е отрицателен, т.е. фирми с чужда собственост не само че не инвестират, но в по-голяма степен намаляват капитала си у нас.


Нетният поток от инвестиции на чуждестранни лица в недвижими имоти е отрицателен в размер на 0.02 млн. евро, при положителен нетен поток от 4.7 млн. евро за януари 2018 г. По страни, най-голям дял в инвестициите в недвижими имоти имат Украйна (0.1 млн. евро) и Казахстан (0.1 млн. евро), докато тези на Русия намаляват (с 0.3 млн. евро).

Най-големите нетни потоци по преки инвестиции в страната за януари–февруари 2019 г. са от Ирландия (70 млн. евро), Холандия (43.3 млн. евро) и Люксембург (33.4 млн. евро).

Коментари: 0