Да правиш това, което трябва, както трябва

Голяма част от разширението на софийското метро е дело на „Джи Пи Груп“ АД

Да правиш това, което трябва, както трябва
„Джи Пи Груп“ АД е един от лидерите в строителния бранш в България със сериозен авторитет и признание в изграждането на инфраструктурни обекти, промишлени, обществени и жилищни сгради и комплекси, бензиностанции, спортни съоръжения и други.

Голяма част от разширението на софийското метро е дело на „Джи Пи Груп“ АД - 5 изградени станции и 3 в процес на изпълнение, заедно с тунелите и инфраструктурата. Част от околовръстния път на столицата, множество обекти по националната програма за енергийна ефективност, изграждането и рехабилитацията на ВиК системи, пречиствателни станции (включително и в Македония), тръбопроводи и петролопроводи, спортни съоръжения и обществени сгради и комплекси, както и много други обекти са част от портфолиото на фирмата. Дружеството има зад гърба си изградени над 850 обекта на територията на България, Сърбия, Хърватска и Македония.

Основана през 2004 година като малка тясно специализирана фирма, компанията бързо се разраства и разширява обхвата и обема на  дейността си. През годините „Джи Пи Груп“ AД натрупа значителен опит в комплексното строителство и управлението на инвестиционни проекти. Към днешна дата в компанията работят повече от 800 служители и работници, от които над 150 висококвалифицирани инженери и експерти.

Дружеството разполага със собствени складови бази, техника, механизация и завършен цикъл от проектиране, архитектура, интериорен и екстериорен дизайн - всички основни фактори за качествено изпълнение на всички етапи от един строителен процес. Голям принос за репутацията на фирмата има и създаденото звено за поддръжка на обектите след тяхното завършване - над 24 екипа от специалисти, разположени в офиси в цялата страна. Екипите се координират от денонощен кол център, разположен в седалището на дружеството в гр. София, който разпределя постъпващите заявки в реално време. Групите са в непрекъсната готовност да реагират на внезапни аварии и спешни ремонти.

Специализираното звено поддържа абонаментно и аварийно над 300 бензиностанции, жилищни комплекси, спортни съоръжения, административни сгради и др.

Приоритети на фирмата са качеството на изпълнение, безопасността на служителите, обучението и квалифицирането на персонала и коректността във взаимоотношенията с клиенти и партньори.
Основните ценности на компанията са почтеност, работа в екип и коректност към служителите и партньорите си, и очаква организациите, с които прави бизнес, да споделят същите ангажименти. Тези принципи служат като основа, и със знанието, че в този динамичен бранш няма постоянна формула за успех, фирмата се стреми да се развива и усъвършенства.

Компанията е сертифицирана по международните стандарти ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, BS OHSAS 18001:2007, SA 8000:2014, ISO 50001:2011, а в съответствие със законодателството на Р България е вписана в ЦПРС за всички групи и категории строежи.

Притежава също и сертификат от Държавна агенция за метрологичен и технически надзор за поддръжка, ремонтиране и преустройство на газови инсталации и сертификат за специализирано обучение с придобиване на професионална квалификация по заваряване.

Текстът е част от книгата "Успешните компании " 2018.
Коментари: 0