За първи път държавата продаде 5-годишни ДЦК с отрицателна доходност

Правителството пласира ценни книжа на стойност 200 млн. лв. в първия за годината аукцион

За първи път държавата продаде 5-годишни ДЦК с отрицателна доходност

Снимка: Economic.bg/Архив

5782 ~ 1 мин. четене

На проведения днес аукцион на вътрешния пазар бяха пласирани държавни ценни книжа за 200 млн. лв. съвкупна номинална стойност, съобщи Българска народна банка (БНБ). Правителството успява да продаде емисията при отрицателна доходност, т.е. инвеститорите (основно банки, пенсионни фондове и застрахователи) си плащат на държавата да работи с парите им.

Постигнатата среднопретеглена доходност по петгодишните държавни ценни книжа падна до -0.11%. За първи път в този матуритетен сегмент е постигната отрицателна доходност, като спредът спрямо германските федерални облигации със сходен остатъчен матуритет е в размер на 38 базисни точки. Лихвеният купон по облигацията е едва 0.01%, който също е рекордно нисък.

Общият размер на подадените поръчки е достигнал 497.25 млн. лв., което съответства на коефициент на покритие от 2.49. Той показва изключително силен интерес от страна на институционалните инвеститори към българския вътрешен дълг.

Най-много държавен дълг са купили банките – 64%, следвани от застрахователните дружества – 26.5% и пенсионните фондове – 9.5%.

Датата на плащане за одобреното количество е 15 януари 2020 г.

*Материалът е коригиран с уточняването, че за първи път има отрицателна доходност при 5-годишните ДЦК. Досега правителството е пласирало книжа с възвращаемост за инвеститорите под 0% при сегмента на 4- и 10-годишните облигации.

Коментари: 0