Държавата откри проблема на „Топлофикация-Перник“

В ТЕЦ-а не са правени инвестиции в поддръжка през последните 5 години, обяви енергийното министерство

Държавата откри проблема на „Топлофикация-Перник“
1700 ~ 2 мин. четене
След няколкоседмично разследване Министерството на енергетиката установи какви са причините за прекъсването на топлоподаването в град Перник и защо радиаторите на хората в най-студените дни от тази зима бяха хладки. Накратко: през последните 5 години в ТЕЦ-а, свързван с Христо Ковачаки, не е инвестирано достатъчно.

Главната причина за прекъсванията на топлоподаването в град Перник през последните седмици е възникналият на 19 февруари 2018 г. пожар, причинен от късо съединение на маслен кабел 6 kV, който засяга и други силови кабели. Повредените кабели прекъсват електрозахранването към основни съоръжения в централата, част от които са в цех „Въглеподаване“. Основното и резервното гориво на „Топлофикация-Перник“ АД са въглища. Вследствие на прекъснатата доставка на въглища, централата превключва котлите си на работа с природен газ, обясняват от енергийното министерство.

При промяна на горивото съоръженията в централата не могат да достигнат необходимата топлинна мощност. Поради това в периода 19-28 февруари 2018 г. „Топлофикация-Перник“ АД е подавала топлинна енергия с понижени температурни параметри, като са констатирани периоди, в които температурата водата е била с около 10-20 С по-ниска от утвърдената по график.

Топлопреносната мрежа на „Топлофикация-Перник“ АД е с обща дължина 136 151 метра. През последните пет години топлофикационното дружество не е извършвало планова подмяна на амортизирани участъци на мрежата. За този период са подменяни само отделни участъци за отстраняване на аварийни пробиви, чиято  обща дължина е 2747 м.  През 2017 г. аварийните пробиви на топлопроводи от мрежата на Топлофикация-Перник“ АД са се увеличили с 30% спрямо предходната година, се казва в съобщението на МЕ.

Проверката е установила още, че през  целия зимен период „Топлофикация-Перник“ АД е поддържала достатъчен резерв от гориво, по-висок от нормативно определения. Резултатите от проверката, касаещи качеството на топлоподаването, ще бъдат предоставени на компетентния орган – Комисията за енергийно и водно регулиране.
Подкрепи Economic.bg