Държавата пласира 200 млн. лв. нов дълг, но при по-високи лихви

С новата емисия ДЦК вече е генериран 1 млрд. лв. вътрешен дълг за 2020 г.

Държавата пласира 200 млн. лв. нов дълг, но при по-високи лихви
2024 ~ 2 мин. четене

Държавата пласира нов вътрешен дълг в размер на 200 млн. лв. чрез петгодишни ДЦК. Министерството на финансите обаче не успя да постигне отрицателна доходност по тях, както по-рано тази година. Това показват резултатите от проведения днес, пети за 2020 г., аукцион, организиран от Българска народна банка.

На търга за петгодишните облигации е постигната среднопретеглена доходност от 0.13%, която е значително по-висока спрямо тази в предишните две емисии на петгодишни облигации на същата стойност (-0.11% на 13 януари и -0.14% на 10 февруари). Тогава бе постигната отрицателна доходност, т.е. инвеститорите (основно банки, пенсионни фондове и застрахователи), бяха готови да плащат на правителството, за да работи с парите им. Сега вече не е така.

Новият вътрешен заем бе изтеглен с надеждата да бъдат набавени свежи средства в настоящата криза, възникнала от борбата срещу коронавируса. Именно тя принуди правителството да изготви план за актуализация на бюджета, който предстои да бъде приет в парламента. Според него вместо държавата да има таван от 2.2 млрд. лв. за поемане на дълг през тази година, ще има на разположение  пространство от общо 10 млрд. лв. С днешната емисия ДЦК правителството вече е взело нов дълг за 1 млрд. лв. - главно за погасяване на стари заеми, чийто падеж предстои.

Общият размер на подадените поръчки на днешния аукцион е достигнал 358 млн. лв., което съответства на коефициент на покритие 1.79. Това показва, че интересът на институционалните инвеститори към българския вътрешен дълг остава силен. Най-голям обем ДЦК на аукциона са придобили банките (89%), следвани от пенсионни фондове (5.5%) и застрахователни дружества (5.5%).

Освен трите емисии с петгодишни ДЦК, държавата емитира и две с 10.5-годишни облигации - в края на януари и февруари, когато доходността отново бе рекордно ниска.

Подкрепи Economic.bg