„Държавната петролна компания“ няма да може да се приватизира и да фалира

Това е записано в законопроекта, който вече е внесен в Народното събрание

„Държавната петролна компания“ няма да може да се приватизира и да фалира
13820 ~ 2 мин. четене

Само седмица, след като се появи идеята на финансовия министър Владислав Горанов за създаване на „Държавна петролна компания“, законопроектът вече е внесен в Народното събрание. 

От него става ясно, че основната дейност на новата държавна структура ще е „създаване, съхраняване, опазване и обновяване на държавните резерви и военновременните запаси от нефт и нефтопродукти по Закона за държавните резерви и военновременните запаси; закупуване, съхраняване, обновяване и продажба на запаси от нефт и нефтопродукти по чл. 3, ал. 1 и 2 от Закона за запасите от нефт и нефтопродукти“.

Предприятието няма да е търговско дружество и няма да формира и разпределя печалба. То ще се финансира от приходи от дейността му, от трансфери от държавния бюджет и други постъпления, определени с нормативен акт.

В законопроекта е записано, че ДПК не може да се приватизира и срещу нея не може да се открива процедура по несъстоятелност.

ДПК ще се ръководи от изпълнителен директор, а членовете на управителния съвет ще се назначават от министъра на икономиката. Контролът върху дейността му ще се осъществява от Агенция „Митници“.

Както вече стана ясно планът е компанията да изгради в следващата една година бензиностанции на територията на цялата страна в населените места и на основните пътни артерии за подобряване на конкуренцията на пазара, а целта - осигуряване на максимално ниски цени на горивата за гражданите и бизнеса. Държавните бензиностанции ще осигуряват възможност за зареждане и на електромобили, като се предвижда компанията да разполага със складови бази, в които да се съхраняват горива и на други вложители.

В мотивите е записано, че „В условията на непредвидения форсмажор, предизвикан от пандемията на COVID-19, довел до въвеждане на извънредно положение в Република България, цените на бензиностанциите, само в рамките на два месеца, варираха между 1,39 и 2,10 лв./л за най-продаваните видове горива - бензин и дизел. По-специално, само за последната седмица на  извънредното положение (от 04.05. до 10.05.2020 г.) при среднодневна цена на освобождавани от данъчен склад горива (бензин и дизел) - 1,32-1,33 лв./л, цените между различните икономическа оператори по бензиностанциите останаха в диапазона 1,39-1,89 лв./л. Разлика от 50 ст./л между предлаганите цени  при продажби на дребно се реализира при еднаква данъчна тежест, еднаква цена на суровината и сравнително еднакви цени при освобождаванията от данъчните складове“.Подкрепи Economic.bg