Държавните разходи имат все по-малка роля в икономиката на България

За сметка на това износът и потреблението на домакинствата поддържат относително високия растеж на БВП

Държавните разходи имат все по-малка роля в икономиката на България
Георги Желязков Автор: Георги Желязков
Първата ревизия на данните за брутния вътрешен продукт (БВП) на България запазва растежа на 3.9% през третото тримесечие на 2017 г. Толкова показаха и експресните числа, представени от националния статистически институт (НСИ) през миналия месец. Сега обаче има разбивка по компоненти на растежа, от която се вижда, че двигателите на икономиката вече са два – вътрешното потребление, което формира 69% от общата стойност на БВП и износът, чийто ръст на годишна база се ускорява.

Прави впечатление обаче, че директното влияние на правителството към ръста на икономиката (чрез инвестиции в инфраструктура и усвояване на еврофондове) намалява. Т.нар. колективно потребление, което отчита именно държавното влияние, расте само с 1.8% спрямо третото тримесечие на 2016 г. Намаляването на темпа започна още през второто тримесечие, когато годишното покачване бе 2.6%, намалявайки от 5% през първото и 4% през четвъртото на 2016 г.


За сметка на това домакинствата  харчат все повече, с което помагат на растежа. Индивидуалното потребление е нараснало с 4.6% през третото тримесечие на 2017 г., което е едно от най-големите увеличения, регистрирани през последните три години. В помощ на този компонент е увеличението на средната работна заплата (дължащо се както на работата на бизнеса, така и на административното вдигане всяка година), по-ниските лихви по кредитите, спадът на безработицата, която вече е около 6% и силният туристически сезон.

Експортът на България (стоки и услуги)  също нараства стабилно – с 4.1%. основен дял тук има износът на стоки, които се търсят все повече както в Европейския съюз, така и към трети страни. Продажбите навън са подкрепи от една страна от силното икономическо представяне на държавите в Съюза, особено Германия, а от друга – на по-високите цени на суровините и металите в глобален мащаб.

Продължава и увеличаването на инвестициите в страната, които се увеличават с 4.3% на годишна база през третото тримесечие. Допреди началото на 2017 г. те намаляваха и имаха отрицателен ефект към общото нарастване на БВП. Данните на БНБ за преките чуждестранни инвестиции показват, че през третото тримесечие спрямо същото на 2016 г. преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) нарастват. Общата картина обаче, когато се сравнява общо за деветте месеца, показва спад от близо 30% при ПЧИ.
Коментари: 0