Държавното строителство движи сектора през октомври (графики)

Увеличението в продукцията на гражданско строителство е с 5%

Държавното строителство движи сектора през октомври (графики)
Произведената продукция в строителния сектор се връща отново към положителен ръст след двумесечен спад в бранша. През октомври 2018 г. се усеща леко подобрение с увеличение на продукцията от 3.3% в сравнение с предходния месец. Ръст има и в сравнение със същия месец през 2017 г. – 1.8%.


Увеличение в продукцията на сградното строителство с 2%, както и на гражданското строителство с 5%, показват данните на Националния статистически институт (НСИ) на фона на охлаждането на ентусиазма на строителите заради спада в бизнес климата в сектора. Несигурната икономическа среда, недостигът на работна сила и конкуренцията в бранша остават най-сериозните затруднения за дейността на предприятията. По отношение на продажните цени в строителството по-голяма част от мениджърите предвиждат запазване на тяхното равнище през следващите три месеца.На годишна база увеличението на строителната продукция през октомври 2018 г. основно се определя  отположителния темп при гражданското/инженерното строителство, където нарастването е с 2.5%, а при сградното строителство - с 1.2%
Коментари: 0