Дефицитът към края на октомври е 2,2% от БВП

На годишна база влошаването е с повече от 1,3 млрд. лева

Дефицитът към края на октомври е 2,2% от БВП
104 ~ 2 мин. четене

Близо 1,8 млрд. лева е дефицитът в държавната хазна към края на октомври. Така той превишава две на сто от прогнозирания Брутен вътрешен продукт, сочат оперативните данни на финансовото министерство. Дупката в хазната е с 300 млн. лева повече, отколкото позволява настоящият Закон за бюждета за края на годината.

От финансовото министерство подчертават, че на годишна база спрямо 2013 г. бюджетният дефицит се влошава с повече от 1,3 млрд. лева. Основно влошаването са дължи на проблемите със спрените европейски пари и на нарастването на социалните и здравноосигурителните плащания.

На база оперативни данни и оценки, приходите и помощите по консолидираната фискална програма за десетте месеца на 2014 г. са в размер на около 24 004 млн. лв., което представлява 77,3 % от годишния разчет.

Приходите по КФП към края на месец октомври нарастват с около 253 млн. лв. (1,1 %) спрямо отчетените за същия период на миналата година. Общата сума на данъчните постъпления (вкл. приходите от осигурителни вноски) към края на месец октомври възлиза на около 19 151 млн. лв., което представлява 78,7 % от годишните разчети за 2014 г. при 80,8 % изпълнение на актуализираните разчетите към 31.10.2013 година.

Съпоставено със същия период на предходната година данъчните постъпления нарастват номинално с около 3,7 %, което значително изостава спрямо планирания ръст с разчетите към ЗДБРБ за 2014 година.

Неданъчните приходи са в размер на около 2 978 млн. лв., което представлява 85,8 % изпълнение на годишните разчети.

Постъпленията от помощи от страната и чужбина (вкл. помощите от фондовете на ЕС) са в размер на 1 876 млн. лв., или 58,0 % от разчета за годината.

Подкрепи Economic.bg