Депутатите отхвърлиха предложението за „кредитна ваканция“ в кризата

Работодателят ще може да задължи служителя на 1/2 платен отпуск при извънредното положение

Депутатите отхвърлиха предложението за „кредитна ваканция“ в кризата
15316 ~ 2 мин. четене
Парламентът отхвърли предложението за отлагане на вноските по кредити на физическите лица до края на извънредното положение. Това гласуваха депутатите днес, отхвърляйки промяната между първо и второ четене на законопроекта за извънредното положение. Обсъждането на текстовете по законопроекта предизвикаха сериозни спорове в Народното събрание. 

Предложението за отлагането на вноските по заеми беше на ВМРО, които до последно настояваха мярката да залегне в специалния закон. То беше първоначално прието на заседанието на правната комисия снощи. Идеята не ВМРО бе вноските да останат дължими, но да не се отчитат наказателни лихви по тях за закъснения и банките да не предприемат никакви юридически стъпки за събирането им.

Няма да се налагат и запори върху банкови сметки на физически лица и лечебни заведения, запори върху заплати и пенсии, освен за задължения за издръжка, за вреди за непозволено увреждане, както и за вземания за трудови възнаграждения.

Друга промяна, гласувана днес, е работодателите да могат да задължават служителите си да ползват само платен годишен отпуск, дори без тяхно съгласие. „За“ текста гласуваха 90 народни представители, нямаше гласували „против“, а 28 гласуваха с „въздържал се“.

С новите текстове по Закона за изънредното положение работодателите и органите по назначаване ще могат да принудят работника или служителя да ползва до 1/2 от платения годишен отпуск без неговото съгласие. 

Първоначалният текст претърпя промяна като при предлагането му се предвиждаше работодателите да могат да пускат работниците си в платен или неплатен отпуск. Синдикатите обаче се обявиха против това да може работникът да бъде задължаван да излиза в неплатен отпуск, след което предложението беше оттеглено. 

Работодателите и органите по назначаване в зависимост от специфичния характер на работа и възможността за нейното обезпечаване може да възлагат надомна работа или работа от разстояние на работниците и служителите си без тяхно съгласие, освен когато това е невъзможно.
 
Съгласно приетите текстове условията и редът за възлагане, изпълнение и контрол, ще се определят със заповед на работодателя или органа по назначаване.

Коментари: 0