Депутатите обсъждат днес освобождаването на председателя на КЕВР

БСП поискаха оставката на Иван Иванов през миналата седмица

Депутатите обсъждат днес освобождаването на председателя на КЕВР
360 ~ 1 мин. четене
Депутатите решават днес предложението на левицата за предсрочно освобождаване на председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) Иван Иванов.  

През миналата седмица левицата внесе в парламента проект на решение за предсрочното освобождаване на председателя на КЕВР. Социалистите се позовават на това, че председателят на регулатора имал намерение да не спази новоприетия Закон за енергетиката относно сделката за ЧЕЗ.

Според левицата Иван Иванов е намерил повод и е изтълкувал новата точка в закона, според която на КЕВР се възлага разрешаването на действия по разпореждане с дялове и акции, представляващи повече от 20 на сто от капитала на търговски дружества, които осъществяват лицензионна дейност по пренос и разпределение на електрическа, топлинна енергия или газ.

Дни след това Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) се обяви категорично против исканата от БСП оставка на председателя на КЕВР. Според становище на асоциацията Иванов е заслужил през последните 3 години управление уважението на бизнеса като независим регулатор, който „защитава интересите на всички потребители – и битови, и индустриални“.
Подкрепи Economic.bg