Депутатите подкрепиха поправките за концесията на Летище София

Промените в Закона за концесиите минаха на второ четене в Народното събрание

Депутатите подкрепиха поправките за концесията на Летище София

Снимка: Economic.bg/Красимир Свраков

Депутатите приеха окончателно поправките в Закона за концесиите, които би трябвало да улеснят намирането на концесионер за „Летище София“. Промените засягат големи по размер инвестиции в публична инфраструктура, както и значителни плащания от концесионера към държавния бюджет.

Точно такава е ситуацията със столичното летище. Управляващите искат от концесионера първоначалното плащане в размер на 600 млн. евро, а също така той трябва да изгради трети терминал. Общата инвестиция, която желаещият да управлява „Летище София“ в следващите 35 години е оценена на 8 млрд. лв.

Измененията прецизират текстовете за солидарната отговорност, за начина на разрешаване на спорове между страните, както и основанията за недействителност на концесионния договор. С предложените промени всеки един от участващите в групата икономически оператори ще отговаря солидарно, съгласно ресурса, който е предоставил за участие в правната форма за концесията.

Съгласно текстовете, икономическите оператори отговарят солидарно с проектното дружество при изпълнението на концесионния договор, като се вземат предвид характерът, размерът на участието на всеки от икономическите оператори в проектното дружество или на поетия от тях ангажимент за предоставяне на ресурси на проектното дружество.

Конкретизират се и текстовете за разрешаването на спорове като се елиминират възможностите за противоречиво тълкуване. Някои от текстовете са свързани с обявлението за провеждане на повторна процедура. Законодателят предвижда независимо дали концесията е със или без трансграничен интерес, да се попълва електронен формуляр, публикуван на интернет страницата на националния концесионен регистър.

Парламентът остави досега действащите разпоредби, свързани с подсъдността. Това се случи по предложение на председателя на Правна комисия и депутат от ГЕРБ Данаил Кирилов. „Оставаме подсъдността, каквато е съобразно последните изменения на АПК. Това означава, че като първа инстанция ще се произнасят административните съдилища, а ВАС ще бъде касационна инстанция. Като такава ще има възможността да уеднаквява практиката на по-долните административни съдилища“, обясни той. Според Кирилов с това би могло да се справи Административния съд.
Коментари: 0