Депутатите ще обсъждат бюджета за 2018 г.

Вчера на първо четене бе приет бюджетът на държавното обществено осигуряване

Депутатите ще обсъждат бюджета за 2018 г.
Парламентът ще гласува на първо четене държавния бюджет за 2018 г. днес. Според Министерството на финансите приоритетите в Бюджет 2018 са фокусирани върху реформите в сектор "Образование", отбраната и сигурността, социалната и здравна политика, както и провеждането на Председателството на Съвета на ЕС през първата половина на 2018 г.

Вчера на първо четене бе приет бюджетът на държавното обществено осигуряване за 2018 г. със 123 гласа "за", 86 против и нито един въздържал се. БСП и ДПС се обявиха против проекта и го нарекоха бюджет на застоя и липсата на мисъл, бюджет на фалшивите новини и на отнетите права.

В проекта за държавен бюджет е заложено да продължи увеличаването на заплатите на педагозите в средното образование, така че до 2021 г. да се постигне двойно увеличение на възнагражденията. Целта е подкрепа за педагогическите специалисти и привличане на млади хора в професията.

Разходите за функция "Отбрана и сигурност" за 2018 г. са в размер на 4.449 млрд. лв. За модернизация на въоръжените сили за периода 2018-2020 г. са предвидени до 1.191 млрд. лв. По 100 млн. лв. годишно се предвиждат за увеличение на заплатите на личния състав в системата на Министерството на отбраната.
В актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2018-2020 г. са предвидени 55 млн. лв. за увеличаване на средствата за персонал в системата на Министерството на вътрешните работи.
Коментари: 0