Дигитална карта ще показва замърсяванията в Черно море

Проектът се разработва от Община Бургас, университета на Констанца в Румъния и Държавния университет на Тбилиси

Дигитална карта ще показва замърсяванията в Черно море

Снимка: Economic.bg

600 ~ 2 мин. четене

Дигитална карта ще показва къде се намират твърдите отпадъци в акваторията на Черно море. Това предвижда екологичен проект, който Община Бургас реализира съвместно с университета на Констанца в Румъния и Държавния университет на Тбилиси в Грузия, пише Kmeta.bg.

Експерти по въпросите на екологията от трите държави ще проследят основните замърсяващи потоци и ще предприемат почистване на отпадъци в избрани застрашени райони.

Наличната информация ще бъде събрана в обща база данни. Проектът има за задача да открие пътя на основните потоци отпадъци, да ги свърже с въздушните и морските течения и да локализира потенциалните точки на концентрация.

За постигането на тази задача ще бъде направена компютърна карта на разпределението на отпадъците, чиято цел е да се предвидят техните движения. Ще бъдат организирани трансгранични кампании за почистване.

 „Извън техническите дейности, които ще извършим, сериозно предизвикателство е работата с местните общности за промяна на нагласите към екологията”, каза при представянето на проекта зам.-кметът на Бургас по европейски политики и околна среда Руска Бояджиева.

Проектът ще има за задача да привлече много доброволци, включително ученици, у които да се възпитава отношение към екологията на нашето море.

По време на изпълнението ще бъде разработена Методика за идентифициране на горещи точки и Насоки за екологосъобразно управление на морските отпадъци, както и документален филм за проекта.

Следващото събитие по проекта е семинар на тема "Въздействието на замърсяването с твърди отпадъци в Черно море и други аспекти на опазването на околната среда", който ще се проведе в експоцентър "Флора" в периода 2-3 октомври 2018 г. В него ще вземат участие изтъкнати учени и преподаватели, работещи в сферата на опазването на околната среда и устойчивото използване на природните ресурси.     

Подкрепи Economic.bg