Домът и вещите ви свързани ли са в интернет?

Евростат отчете какъв дял от хората в различните държави използват „умни“ устройства

Домът и вещите ви свързани ли са в интернет?

Снимка: Unsplash

Не само хората влизат в интернет – интелигентните устройства също го правят. През последните години се наблюдава възход на смарт часовниците и фитнес тракерите, виртуалните асистенти, „умните“ енергийни решения за осветление и отопление и пр. Всички те помагат за различни неща – от проследяване на жизнените показатели, през задоволяване на потребителските търсения на информация или пускане на музика, до минимизиране на разходите за енергия.

През 2020 г. почти една пета (19%) от хората на възраст 16-74 години в ЕС са използвали интелигентни часовници, фитнес гривни, „умни“ очила, дрехи или обувки и други аксесоари, свързани с интернет. По-младите хора (на възраст 16-24 години) използват тези интелигентни носими устройства в по-голяма степен (28%), отколкото хората на възраст 25-54 години (23%), следвани от хората на възраст 55-64 години (11%). Само 5% от хората на възраст 65-74 години са използвали такива интелигентни носими устройства.

Виртуалните асистенти под формата на интелигентен високоговорител или приложение също стават все по-популярни, като 11% от хората на възраст 16-74 години са използвали такива. Свързани с интернет решения за управление на енергията, като термостати, измервателни уреди и осветление, са използвани от 10% от хората на възраст 16-74 години.

Смарт часовници и други интелигентни носими устройства са най-популярни в Чехия, Финландия и Естония. В тези страни през 2020 г. подобни джаджи са носили около една трета от хората.

На другия край на класацията са, с по-малко от 10% ползватели са Гърция (7%), Румъния (8%) и Кипър (9%).

В България делът е точно 10%, по данни на Евростат.

Коментари: 0