Достъпът до държавни е-услуги вече ще става през телефона

Това ще става възможно благодарение на технология за облачен КЕП

Достъпът до държавни е-услуги вече ще става през телефона
Използването на държавните електронни услуги вече ще става значително по-лесно, като човек ще може да ползва ефективно портала eGov от всяка точка на света чрез мобилното си устройство. Директно през телефона всеки ще може да потвърди електронната си самоличност и да получи достъп до предлаганите към момента над 190 електронни услуги на централната, областните и местните администрации.

Това става възможно с т.нар. облачен КЕП (Квалифициран електронен подпис). Сертификат да предлагат такъв към момента у нас имат две компании – "Борика" АД и „Евротръст Технолъджис“ АД. В Европа са общо четири. 

Разпространеният към момента квалифициран електронен подпис е наличен през смарт карта (под формата на USB), а за да бъде използван, са необходими допълнителни инсталации на драйвери, сертификати, влизане през определен браузър и пр. На практика всички тези допълнителни трудности значително ограничават употребата на КЕП, а оттам и достъпа до електронни административни услуги.

Възможността КЕП-а да се съхранява на облачна платформа се отвори благодарение на промени в законодателството, което досега не позволяваше използването на технологията. Сегашната опция е полезен предвестник на дългоочакваните лични документи с биометрични данни, които ще предлагат електронна идентификация. 

Използването на е-услугите на портала eGov през смартфона чрез облачен КЕП стартира пилотно сега за четири месеца. През това време Държавната агенция "Електронно управление" (ДАЕУ) очаква обратна връзка от бизнеса и гражданите, за да може да оправи минусите. 

Целта на Агенцията е до 2023 г. всички граждани да могат да комуникират с държавните администрации изцяло по електронен път, така че да се намалят до минимум опашките на гише. Председателят на ДАЕУ Атанас Темелков поясни, че става дума за масовите услуги, а след това ще се мисли и за по-специфичните случаи на отделния човек. 
Коментари: 0