Доставката на тръби за газовата връзка с Гърция ще продължи въпреки жалбата

Според проектната компания изборът на гръцкия изпълнител и отстраняването на „Топливо-2“ е добре мотивирано

Доставката на тръби за газовата връзка с Гърция ще продължи въпреки жалбата

Снимка: Economic.bg

876 ~ 1 мин. четене
Въпреки подадената жалба от фирма „Топливо-2“ срещу избора на доставчик на тръбите за междусистемната газова връзка Гърция-България процедурата ще продължи. От проектната компания „Ай Си Джи Би” (ICGB) заявиха, че разпоредбите на Закона за обществените поръчки (ЗОП) дават възможност при наличие на „особено важни държавни интереси“ да има предварително изпълнение на решението за възлагане на поръчката.

При допускане на такова предварително изпълнение, възложителят може да възложи и активира поръчка дори и разглеждането на жалбата да не е приключило изцяло с влязло в сила решение. Прилагането на тази правна възможност ще позволи на проектната компания да започне строителство и да организира доставките на тръби, тъй като в случая е налице важен държавен интерес, изразяващ се в необходимостта газопроводът да бъде въведен в експлоатация заедно с първите доставки на газ за България през Южния газов коридор, обясняват от ICGB.

Според дружеството решението за избора на изпълнителя – гръцката Corinth Pipeworks Industry S.A., която спечели договора на стойност 58.3 млн. евро, е добре мотивирано и са налице достатъчно основания, както за избора на изпълнителя, така и за отстраняването на „Топливо-2“ ЕООД от участие в процедурата.

IGCB уважава законовите права и интереси на всички участници в процедурите по възлагане на обществени поръчки, но в конкретния случай имаме основания да вярваме, че е издадено обосновано и законосъобразно решение, се казва в позицията на проектната компания.
Коментари: 0