Над 78% от туристическите пътувания на българите са в страната

Средният разход при пътуване на лице с лична цел е 195,68 лв. в страната и 556,10 лв. в чужбина

Над 78% от туристическите пътувания на българите са в страната

Снимка: Economic.bg

672 ~ 1 мин. четене
929 хил. български граждани са реализирали туристически пътувания през първото тримесечие на 2019 г., от които 78,4% са в страната, а 17,7% - в чужбина, сочат данни на НСИ. В сравнение със същото тримесечие на миналата година общият брой на пътувалите лица на 15 и повече навършени години се понижава със 7,3%. 

Най-голям е делът на пътували българи на възраст 25 - 44 години (417,6 хил.), или 45% от всички пътували лица, като 80,3% от тях са пътували в страната, а 27,9% в чужбина. По-голяма част от туристическите пътувания са били с цел "почивка и екскурзия" (45,4% в страната и 61,4 в чужбина). 

През първото тримесечие на 2019 г. като самостоятелни са били регистрирани 1 203.1 хил., или 91.2% от общия брой лични пътувания. Относителният дял на самостоятелните пътувания без резервация в страната е 95.8%, а на тези в чужбина - 69.8%.

По отошение на разходите най-голям относителитен дял в страната са тези за храна - 33,7%, а в чужбина най-много са разходите за транспорт - 35,1%. Средният разход при пътуване на лице с лична цел е 195,68 лв. в страната и 556,10 лв. в чужбина. При професионални пътувания разходите средно са 160,44 лв. за страната и 1172,47 лв. за чужбина. 
Коментари: 0